Lager och bokföring

19
Hej,

Jag har hamnat i en situation där jag inte vet vad jag skall göra. Exempel.

1) Jag har ett lager på ett antal handelsvaror som totalt uppgår till 100,000 kr.

2) Under året förbrukar jag 10,000 kr bokar bort detta: 90000 kr kvar

3) Vid årsbokslut får man dra av 3% och jag bokar av 2700 kr i bokföringen. I mitt lagerdokument så är dock inköpspriserna (värdet) fortfarande 90,000 kr. Bör jag justera ner alla inköpspriser i detta dokument med 3% i samband med bokslutet? Gör man inte det så kommer inte dessa dokument visa detsamma som står i bokföringen ang lagervärdet.

4) Företaget köps av ett annat företag (som ägs av mig). Inköpsvärdet av lagret är det bokförda värdet: 87300 kr.
Är det kanske först här jag bör justera ner inköpspriser (värdet) på mina lagerarticklar?

Jag vet altså hyfsat hur man gör bokföringstekniskt men inte hur man justerar sina lagerdokument/inventeringslistor.

Om någon förstår vad jag menar så bör jag väldigt glad om ni vill hjälpa till.
632
3
Lägg till en rad längst ner det står "Inkuransavdrag 3%" Det räcker!
19
Smart, bra lösning, tack skall du ha.
1
Jag driver förlagsverksamhet. De böcker som köpts in har sjunkit i värde p.g a att böcker snabbt mister sin attraktionskraft över tid. Hur kan jag skriva ner mitt varulager?
2066
2
Förstår inte riktigt frågan, men generellt: Det sker normalt genom att du gör en värdering av lagret. Vanligtvis för ett mindre företag sker detta i samband med inventering och bokslut där du går igenom alla poster i inventarielistan och värderar dessa till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Korrigeringen av värdet sker sedan naturligt när du bokför det nya värdet och lagerförändringen. Om du vill gå djupare in i det finns t ex bokföringsnämndens allmänna råd: http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl00-3-varulager.pdf
Med vänliga hälsningar,
Jonathan

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.