Bokföring av löneutbetalning.

2
Jag försöker göra vår första löneutbetalning, har jag missat nåt? Det är ett AB, med en anställd! Just delen "förändring semesterlöneskuld" känner jag mig osäker på!


2011-08-24 1940 Bankkonto -36 361,00
2011-08-24 7220 Lön företagsledare 27 056,00
2011-08-24 7011 Lön kollektivanställda 20 590,00
2011-08-24 2710 Personalskatt
-11 285,00
2011-08-24 2730 Lagstadgad soc. avg., särskild löneskatt -14970,00
2011-08-24 7510 Arbetsgivaravgifter 14 970,00
2011-08-24 7290 Förändring semlöneskuld 2 676,00
2011-08-24 7292 Förändring sem.löneskuld, företagsledning
3 517,00
2011-08-24 2920 Upplupna semlöner -6 193,00
2011-08-24 2940 Upplupnasoc.avg -2 347,00
2011-08-24 7519Soc.avg.semesterlön 2 347,00
6
Ser bra ut, det ända jag hade att anmärka är en liten detalj. Förändring semesterlöneskuld för kollektivanställda har baskonto 7090, annars såg det bra ut!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.