Driftsbolag?

7
Vad kännetecknar ett driftsbolag och kan man göra om en enskild firma till detta?
589
1
Har aldrig hört talas om driftsbolag, men googlade på det och det verkar vara en samverkansform för lantbrukare och då är antagligen svaret att det inte går att omvandla en enskild firma till driftsbolag.[br][br]Vad är din verksamhet?
7
Det är min make som har lantbruk och tänkte omvandla det till driftsbolag vilket tydligen går fick han reda på idag.
589
1
Vad blir skillnaden?[br][br]Det verkar ju vara en samarbetsform mellan lantbrukare, av det lilla jag läst.
394
1
Jag kan tänka mig att ett gemensamt ägt AB står för lantbruksdriften och arrenderar mark och byggnader av de samarbetande lantbrukarna.
Ulf Bjarme
7
[quote author=Ulf Erik link=topic=8977.msg39569#msg39569 date=1303333154][br]Jag kan tänka mig att ett gemensamt ägt AB står för lantbruksdriften och arrenderar mark och byggnader av de samarbetande lantbrukarna. [br][/quote][br][br]Får kolla mer imorgon och återkomma med förklaring.
589
1
[quote author=Ulf Erik link=topic=8977.msg39569#msg39569 date=1303333154][br]Jag kan tänka mig att ett gemensamt ägt AB står för lantbruksdriften och arrenderar mark och byggnader av de samarbetande lantbrukarna. [br][/quote][br]Det kan ju tänkas, men då förstår jag inte varför begreppet driftsbolag används, istället för helt enkelt aktiebolag.
394
1
En textsnutt från Sveriges Lantbruksuniversitet:[br][br][i]Nauclér m. fl. (1999) diskuterar alternativa former för samarbete bl.a. genom att bilda driftsbolag. Faktorer som[br]exempelvis brist på arbetskraft, avsaknad av full sysselsättning, samt brist på kapital i samband med expansion kan[br]motivera driftsbolag som utgör en långtgående form av s.k. horisontell integration mellan företag i samma led av[br]livsmedelskedjan (Bergman & Renborg, 1971). Verksamheten kan drivas som aktiebolag eller handelsbolag varvid[br]maskiner, byggnader, mark m.m. kan utgöra bolagets eller delägarnas egendom. I det sistnämnda fallet hyr företaget[br]resurserna av delägarna. En bärande idé i arrangemanget är dock att driften utgör en ekonomisk enhet vilket är[br]väsentligt då det ekonomiska resultatet, vilket i hög grad påverkas av pris- och avkastningsrisk samt finansiell risk,[br]skall fördelas mellan parterna.[br]Samverkan är emellertid ett relativt begrepp och kan utgöra allt ifrån lån av maskiner i utbyte mot gentjänster, hyra[br]av maskiner, maskinsamarbete i form av enkla bolag m.m. I en undersökning av svenska lantbrukare visade det sig[br]att ca 60 % praktiserade någon typ av enklare samarbete medan endast ca 20 % överhuvudtaget inte samverkade i[br]någon form. Gemensamt driftsbolag tillämpades av ca 2 % av lantbrukarna. (Föreningssparbanken, 2001)[/i]
Ulf Bjarme
589
1
OK. Så det är alltså inget annat än ett AB eller ett HB där lantbrukarna äger varsin andel. Dj-a sätt att krånga till det att kalla det för driftsbolag, enligt min mening. [br][br]Att ombilda en enskild firma till AB är ju inga större konstigheter.
394
1
Jag ser att en av fördelarna med att lägga den gemensamma driften i ett HB eller AB är att ett fortsatt ägande av den egna gården och eventuella maskiner gör det enklare vid ett generationsskifte.[br][br]Släktgården för en lantbrukare är inget man äventyrar genom att lägga in i ett AB som vilken utbytbar tillgång som helst.
Ulf Bjarme
589
1
Håller med dig om att det är en fördel att den egna gården inte hamnar i någon sorts gemensamt ägande, absolut. Om det sedan är så mycket bättre att det enskilda ägandet av gårde sker i form av enskild firma istället för i AB vet jag inte. Att det skulle vara enklare att göra generationsskifte om gården ägs som enskild firma än om den ägs som AB vet jag inte.
7
Nu har jag fått svar varför denna diskusion uppkommit här hemma. För att maxa användandet av maskiner, få billigaste möjligaste foderkostnader, effektivaste djurhållning samt ha personal med spetskompetens så tänker ett antal bönder gå ihop och bilda bolag som sedan arrenderar byggnader och maskiner av respektive ägare.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.