Kan man skicka in ändringar av gamla deklarationer?

35
Hej, man kan ju göra ändringar i efterhand om man upptäcker något som är feldeklarerat. Man skickar väl in en ny deklaration helt enkelt.

Hur sent kan göra det? eller för att vända på frågan; för hur gamla deklarationer kan man göra ändringar?

Är det bara vissa ändringar som tillåts eller alla? det kan gälla tex moms som blivit felaktigt bokförd och därmed felaktigt deklarerad, eller att man upptäcker avdrag man har rätt till i en deklaration som är två eller flera år gammal.

Kommer denna skuld eller fordran i så fall göras snart därefter eller räknas den in i nästkommande deklaration?

Jag har sökt svar på frågorna i skatteverkets broschyrer men inte hittat något.

Tack
//H
2066
22
Typ så? http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/deklarera/inkomstdeklaration/omdeklarationen/rattafelienlamnaddeklaration.4.6efe6285127ab4f1d25800026375.html?posid=2&sv.search.query.allwords=%C3%A4ndringsdeklaration
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
394
1
komplettering:[br][br]Om du inte är nöjd med Skatteverkets taxeringsbeslut kan du begära omprövning. Omprövning ska begäras skriftligen hos det skattekontor som fattat det beslut du vill ha omprövat.[u] Skrivelsen med begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret.[/u]
Ulf Bjarme
2360
49
Det går alldeles utmärkt att göra det och skulle det vara till din nackdel men du puutäckt det före skv så blir det inget skattetillägg. I en process där jag var inblandad i retade jag gallfever genom detta förfarande vilket ledde till återbetalning av 16´ca. ärendet är vidarebefodrat till Regeringsrätten där då denna återbetalning återkopplas till ett helhetsärende som visar att man inte får behandla företagare hur som helst. Tid, pengar, tålamod och envishet är bra komponenter mot dumhet.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.