Dra av mot inkomst av tjänst

12
Hej,

Jag tänkte dra av min förlust för mitt förlängda räkenskaps år mot inkomst av tjänst. Jag har även tänkt att lägga ner företaget och undrar när jag kan göra det? Jag har läst att verksamheten skall vara "aktiv" för att man skall få göra detta avdrag. Gäller det bara att den är aktiv fram till att man gör avdraget, eller skall den vara aktiv även nästa år? Verksamheten har bestått av några olika webbsidor som jag försökt att förverkliga till företaget.

Mvh
394
1
Är verksamheten nystartad får man de första 5 åren dra av underskotten från annan inkomst som ett allmänt avdrag (max 100 000 kr).[br][br]Du betraktas som aktiv om verksamheten är beroende av din personliga insats. Fastighetsförvaltning kan i vissa fall betraktas som passiv.[br][br][br]Från Skatteverkets broschyr skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295:[br][br][i]Undantag från huvudregel[br]Omedelbart avdrag 1 – Nystartad verksamhet[br]Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet[br]( se ”Aktiv och passiv näringsverksamhet”,[br]sidan 4 ), dras av samma år som det har uppkommit.[br]Underskottet får dras av som allmänt avdrag, dvs[br]från inkomst av annan näringsverksamhet[br]och från[br]inkomst av tjänst. Verksamheten[br]ska ha påbörjats år[br]2005 eller senare. Avdrag får göras under de första[br]fem åren. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per[br]år. Överskjutande del får tas med till nästa år och får[br]bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten.[br]För att få dra av underskottet måste hela näringsverksamheten[br]vara nystartad. Det innebär att om du[br]redan driver en näringsverksamhet och påbörjar en[br]ny verksamhet kommer de att ingå i samma näringsverksamhet.[br]Den kan därför inte anses nystartad. Du[br]får inte heller göra avdrag om du någon gång under[br]de fem beskattningsår närmast innan du startade[br]verksamheten, direkt eller indirekt, har bedrivit liknande[br]verksamhet.[/i][br][br][i]En näringsverksamhet[br]som bygger på din egen arbetsinsats ( t.ex. som konsult,[br]skribent eller hantverkare ) är aktiv oavsett omfattningen[br]eller antalet nedlagda timmar. Detta[br]gäller[br]däremot inte verksamheter där det ingår[br]stora[br]ekonomiska värden ( stor balansomslutning )och[br]typiskt sett är kapitalförvaltning. Vid t.ex. förvaltning[br]av egna fastigheter bör alltså arbetsinsatsen[br]motsvara minst en tredjedel av arbetstiden[br]i en[br]anställning på heltid för att verksamheten ska anses[br]vara aktiv.[/i]
Ulf Bjarme
12
Tack för svaret! Enligt den texten så tolkar jag min verksamhet som aktiv. Det jag undrar är när jag kan lägga ner verksamheten utan att riskera att avdraget mot min inkomst av tjänst på något sätt förfaller!
394
1
Du behöver inte fullfölja ett helt räkenskapsår för att utnyttja underskottsavdraget. Men det är väl lämpligt att avregistrera sig hos Skatteverket innan den 1 januari för att slippa lämna in ytterligare en deklaration.
Ulf Bjarme
12
Tack för tipset! Det skall jag göra omgående!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.