Hur gör man en balansrapport?

70
1
Jag har försökt ta reda på hur man gör balansrapport. Kolumnerna ska tydligen vara Ingående balans, Ingående saldo, period, utgående balans. I vissa exempel står det utgående saldo, är det samma sak?
I exemplen jag sett står det olika summor på ing. saldo och ing. balans. Är ing. och utg. balans samma som i huvudboken?
13
Ingående Balans är det du tar med In vid årets början.[br]Ingående Saldo är det belopp just Den månaden startar med.[br]Perioden är just perioden och Utegående Balans hur Balansräkningen ser ut just nu.[br][br]Du kan ju i en Balansräkning antingen ange "hela året" eller bara en viss månad, t.ex den senast bokfördan. I det senar faller är det skillnad på IB-beloppen.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.