Ombildning: EF till HB

31
Min man har sedan en tid haft en EF. Jag har förvisso hjälp till lite men det har vi inte brytt oss om att redovisa utan det har jag gjort "gratis".

Nu kommer jag vara mer aktiv vilket innebär att vi vill att jag ska vara del i företaget och även få ersättning för den tid jag lägger ner samt att de kostnader jag har ska kunna dras i företaget. Vi har därför funderat på att ombilda till HB.

Vad blir det för skillnader administrativt (bokföring, bokslut, rapportering till skatteverket m.m.) mellan en EF och ett HB?

Idag redovisar min man moms en gång om året i Inkomstdeklarationen.

Har även läst att man som anhörig till en person som har en EF kan vara Medhjälpare och att jag på så vis kan få ersättning för den tid jag lägger ner. Stämmer det och vad innebär det i så fall?
394
1
Ja det är så enkelt att det går bra för "makar" att ha en gemensam näringsverksamhet. [br]Ni kan läsa mer i Skatteverkets broschyr SKV295 skatteregler för enskild näringsverksamhet:[br][br][i]Inkomstfördelning mellan makar[br][br]Om både du och din make arbetar i näringsverksamheten[br]kan inkomsten fördelas mellan er. Det finns[br]två olika regler för hur inkomsten kan fördelas.[br]Vilken regel som ska användas styrs av på vilket sätt[br]ni driver verksamheten tillsammans.[br][br]Mer information finns i ”Skatteverkets allmänna råd[br]om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för[br]ersättning till barn vid beräkning av inkomst av[br]näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering” SKV[br]A 2004:23 och i ”Skatteverkets information om[br]inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för[br]ersättning till barn vid beräkning av inkomst av[br]näringsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2005 års[br]taxering” SKV M 2004:12.[br][br]Vilka räknas som makar i skattesammanhang?[br][br]Som make räknas i skattesammanhang inte bara[br]fru/man utan också sambo som du har eller har haft[br]gemensamma barn med. Som make räknas också[br]sambo som du tidigare varit gift med.[br]Reglerna om inkomstfördelning mellan makar gäller[br]också för personer med registrerat partnerskap.[br][br]Gemensam verksamhet[br]För att du och din make ska kunna anses driva verksamheten[br]gemensamt måste ni ha likvärdig ställning[br]i verksamheten. Man tittar då bl.a. på arbetsuppgifter[br]och utbildning.När ni driver verksamheten gemensamt ska inkomsten[br]delas upp med hänsyn till ert arbete och andra insatser i verksamheten. Detta gäller även vid underskott.[br][br]Medhjälparfallet[br]Om en av er ( med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter[br]och övriga omständigheter ) har en mer ledande ställning anses denna driva verksamheten och den andra anses hjälpa till.I medhjälparfallet kan endast överskott fördelas.[br]Den medhjälpande maken får inte ta större del av inkomsten[br]än vad som motsvarar en marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Om ersättningen överstiger 90 kr per timme måste du kunna visa hur[br]ersättningen har räknats fram. Med ersättning[br]menas här makens del av nettointäkten efter avdrag[br]för egenavgifter. Före av- drag för egenavgifter blir[br]beloppet 120 kr ( 1,33 x 90 ).[br]Om den medhjälpande maken utför arbete i bostaden[br]får det räknas med, så länge ersättningen är marknadsmässig. Telefonpassning och representation i bostaden får däremot inte räknas med[/i][br][br]
Ulf Bjarme
31
Tack Ulf Erik för svar! [br][br]Det som skulle bli aktuellt för oss är i så fall Medhjälparfallet. Förstår inte riktigt hur ersättningen kan betalas ut. Är det som lön eller fördelas det i deklarationen på något sätt? Har beställt broschyren så kanske blir man klokare av att läsa mer i den.[br][br]Även om det går att lösa det på ovan sätt, är det ändå att föredra att ha ett HB?
1073
139
[quote author=tipota link=topic=8073.msg36513#msg36513 date=1290004960][br]Det som skulle bli aktuellt för oss är i så fall Medhjälparfallet. Förstår inte riktigt hur ersättningen kan betalas ut. Är det som lön eller fördelas det i deklarationen på något sätt? Har beställt broschyren så kanske blir man klokare av att läsa mer i den.[/quote][br][br]Fördelningen görs i den årliga inkomstdeklarationen (NE-blanketten) där din man fördelar en del av årsresultatet till dig i form av medhjälpande make. Du får då betala egenavgifter och skatt på din del.[br][br]Ersättningen till dig görs helt enkelt genom egna uttag från firman.[br]
31
Tack stifor! Nu förstår jag hur det fungerar.[br][br]Men är det en bra lösning med att vara "medhjälpare" i sin mans EF. Vad finns det för nackdelar? Jag kommer arbeta heltid i företaget. Är det bättre med ett HB?[br][br]Undrar även om någon vet detta:[br]"Vad blir det för skillnader administrativt (bokföring, bokslut, rapportering till skatteverket m.m.) mellan en EF och ett HB?[br][br]Idag redovisar min man moms en gång om året i Inkomstdeklarationen."
1073
139
Några påtagliga nackdelar med att vara medhjälpare i EF jämfört med att vara delägare i HB finns väl inte.[br][br]Ifall EF ger en jättevinst kan en nackdel vara att vinsten inte inte kan fördelas hur som helst till medhjälparen. Det som fördelas får inte vara mer än marknadsmässig ersättning, om du t.ex jobbat 1.000 timmar under året och marnadsmässig lön för det arbete du gjort är 200 kr per timme får inte högre belopp än 250.000 kr (1.000 * 200 + 25% egenavgiftspåslag) fördelas till dig.[br][br]Administrativt finns inga stora skillnader heller, bokföringen är likartad så även skattedeklarationer. Momsen kan redovisas årsvis även för HB. En skillnad är att man kan göra förenklat årsbokslut i EF vilket man inte kan i HB, utan där blir det besvärligare.[br]
31
Tack för värdefulla svar! [br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.