Dra av inbrotts-/brandlarmet?

321
9
Hej!

Har kontoret hemma i villan. Ska nu installera nytt larmsystem (inbrott & brand). Borde det vara ok att dra av hela eller delar av kostnaden (startkostnad samt månadsavgift) på mitt handelsbolag? Kontoret är i ett rum, men hela villan ska givetvis larmas.
Mikael Lundgren - Utbildningar/produkter inom HLR o Första-hjälpen

Lundgren Creative Health & Safety AB
http://www.l-c.se
http://www.hlr-instruktorsutbildning.se
http://www.defibrillator-hjartstartare.se
http://www.skanehlr.se
394
1
Du vet att det är ett problemområde med arbetsrum i den egna bostaden. För att få avdrag måste arbetsrummet vara avskilt från den övriga bostaden och inte användas för någon privat verksamhet. Uppfyller du alla kraven skulle man kunna tänka sig en fördelning av kostnaden för larmen baserat på lokalyta i förhållande till bostadens hela yta.[br][br][i]Särskilt anpassad lokal i bostaden[br][br]Om du använder en del av din bostad till näringsverksamheten kan du i vissa fall få avdrag för det. En förutsättning är att det är en särskilt anpassad del av bostaden. Med hänsyn till läge, inredning eller användning ska denna del inte alls, eller endast obetydligt, kunna användas som bostad. Du kan i så fall få avdrag för skälig del av hyra, värme, vatten m.m. Räntor och tomträttsavgäld kan du inte få avdrag för eftersom du får det i inkomstslaget kapital.[br][br]Särskilda kostnader för verksamheten, t ex. speciell ventilation, får du också avdrag för. Däremot kan du inte få avdrag för någon del av allmänna kostnader för bostaden. Du får t ex. inte något avdrag om du målar om eller reparerar hela husfasaden.[br][br]Om bostaden ägs av din make har du samma möjligheter till avdrag som maken skulle haft om han bedrev verksamheten. Det vill säga du kan då göra avdrag för skälig del av hyra, värme och vatten m.m.[/i][br][br]Annars gäller schablonavdraget 2000 kr/år för alla kostnader.[br][br] [i]Arbetsrum i bostaden[br][br]Observera att nedanstående schablonregler avseende arbetsrum endast gäller enskilda näringsidkare.[br][br]Om du inte har någon särskilt inredd lokal kan du under vissa förutsättningar göra ett schablonavdrag för arbetsrum. Du kan då göra avdrag med 2  000 kr om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är avdraget 4 000 kr. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden, t.ex. kostnader för värme, vatten, el m.m.[br][br]Förutsättningar för avdraget:[br]• Du har arbetat minst 800 timmar i din bostad.[br]• Det får inte vara fråga om arbetsuppgifter som du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som du har för din verksamhet.[br][br]Vid tillämpning av 800-timmarsregeln räknas inte bara din egen tid. Ditt barns tid kan också räknas om barnet är över 16 år. Din makes tid räknas bara om ni driver verksamheten gemensamt.[/i]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.