Hur beräkna avdraget för traktamente

6
Hej

Jag har en liten fråga ang hur jag ska beräkna ersättning med traktamente Om det ska dras av på skatten eller räknas som inkomst?. Ska jag först betala min inkomstskatt och sen lägga på traktamentet eller får jag dra av traktamentesbeloppet på skatten.

Exempel (traktamente 3000): Jag har 15000kr i lön, 12000 efter skatt. Vad blir totala kostnaden för företaget exkl arbetsgivaravgifter? Betalar företaget ut lön (15000) + traktamente 3000. Total kostnad för företaget blir 18000 exkl arbetsgivaravgifter och lönen blir 15000kr för löntagaren.
Exempel 2: Arbetsgivaren betalar ut lön 15000kr vilket blir 12000 efter skatt. Men arbetstagaren får kvitta skatten med traktamentet. Total kostnad för företaget blir 15000 och lönen blir 15000.

Vilket stämmer? Det skrivs ofta om avdrag när det gäller traktamente men enligt exempel 1 så blir det ju inget avdrag.

Tack
632
3
Traktamente är en skattefri kostnadsersättning, inget annat. [br][br]Med andra ord så betalar man ingen skatt och inga arbetsgivaravgifter på traktamente. [br][br]Det är ju en ersättning för ökade levnadskostnader.
6
Hej[br][br]Så med andra ord så gör man inte avdrag i deklarationen för traktamente utan det är bara en ersättning?[br][br]Tack
632
3
Ja.[br][br]Nu är inte jag hundra insatt i enskild firma. Men så här borde man göra tycker jag. Eftersom det är en ersättning.
394
1
Det vi talar om är de skattefria traktamenten som Skatteverket kvittar mot fördyrade kostnader. Företaget kan ge högre traktamenten men då beläggs höjningen med egenavgifter och inkomstskatt för enskilda näringsidkare.[br][br][i]Traktamente[br]Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.[br][br]Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.[br][br]Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.[br][br]Schablonbelopp[br]vid tjänsteresa i Sverige inkomståren 2009 och 2010 [br][br]Hel dag 210 kr Ett helt normalbelopp[br]Halv dag 105 kr Ett halvt normalbelopp[br]Efter tre månader 147 kr per hel dag 70 % av normalbeloppet per hel dag[br]Nattschablon 105 kr Ett halvt normalbelopp[/i]
Ulf Bjarme
1073
139
[quote author=boscorelli link=topic=7847.msg35799#msg35799 date=1286135144]Vilket stämmer? Det skrivs ofta om avdrag när det gäller traktamente men enligt exempel 1 så blir det ju inget avdrag.[br][/quote][br][br]Får man traktamente från en arbetsgivare (företag man inte äger), så är det ju rena pengar man får i handen.[br][br]Har man däremot eget företag så tas motsvarande belopp från företagets kassa, så då har man ju egentligen inte fått något. Det som händer då är att företagets resultat minskar och därigenom minskar även skatten. Det är nog därför man pratar om avdrag.
2066
22
[quote author=stifor link=topic=7847.msg35828#msg35828 date=1286278110][br]Får man traktamente från en arbetsgivare (företag man inte äger), så är det ju rena pengar man får i handen.[br][br]Har man däremot eget företag så tas motsvarande belopp från företagets kassa, så då har man ju egentligen inte fått något.[br][/quote][br][br]Nja, det är en kostnad för företaget så företagets beskattningsbara vinst minskar i motsvarande mån. För AB, fyll gärna på om det är annorlunda för en enskild firma.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
1073
139
Hej Jonathan,[br][br]Du glömde läsa den avslutande meningen i mitt inlägg (som hörde ihop med det du citerade).[br][br]Den påpekade just att effekten av traktamenetet blev att resultatet och skatten för företaget minskar.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.