Numrering av fakturor - någon som vet vad som gäller

1073
139
De flesta verkar vara av den uppfattningen att kundfakturor måste numreras i en obruten serie för att fusk inte ska misstänkas vid en granskning. Men är det verkligen så?

Nedan ett par exempel som motsäger att en obruten nummer serie är ett måste:

Den som försöker hålla en obruten serie men använder kontantmetoden råkar nog förr eller senare ut för att en kund inte betalar och då bokförs ju aldrig den fakturan, alltså en bruten serie.

Kontantmetoden innebär väl även att fakturorna i princip aldrig bokförs i ordning, eftersom kunders inbetalningarna knappast alltid sker på förfallodagen. Alltså inte lätt vid en granskning att kunna följa serien.

De två ovanstående kan väl gå att komma runt genom en "sidobokföring", men nedanstående är svår att förklara:

Fick en faktura från If Skadeförsäkring AB där fakturanumret är exakt lika med OCR-numret för bankgirot. Då blir det omöjligt att hålla en obruten serie eftersom någon av de sista siffrorna är checksiffror.

If borde väl följa samma regler som andra, så någon som säkerligen vet vad som gäller?
394
1
Bokföringsnämnden har i sin vägledning 2000:6 följande text där obrutna nummerserier (flertal) och spårbarhet är krav. Man kan alltså ha olika nummerserier huvudsaken att det ingår en löpande numrering i siffer och/eller bokstavskombinationen.[br][br][i]Verifikationsnummer[br][br]18. I verifikationen ska det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet ska kunna fastställas (5 kap. 7 § andra stycket BFL).[br][br]Verifikationsnummerserier[br]19.[br]En serie av verifikationsnummer eller andra identifieringstecken ska vara obruten för en viss tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår. Serien ska föras i en följd utan att mellanliggande nummer eller tecken hoppas över (BFNAR 2000:6 punkten 6).[br]20.[br]Ett företag får använda sig av flera verifikationsnummerserier om de grundläggande kraven på ordning och reda samt överskådlighet är uppfyllda. (BFNAR 2000:6 punkten 7).[br]21.[br]Vad som sägs i punkterna 19 – 20 hindrar inte att en bokföringsskyldig utöver verifikationsnummerserien/serierna även tillför annat nummer i serie (BFNAR 2000:6 punkten 8).[br][br][/i]
Ulf Bjarme
1073
139
Ja, verifikationsnummer i bokföringen är det ingen tvekan om. Dessa ska vara obrutna i respektive serie.[br][br]Det jag undrar om är alltså numrering på kundfakturor, ifall det är ett krav att dessa måste ha obruten numrering.[br]
394
1
Momslagen SFS 2008:1344 har samma krav på en utställd faktura som verifikationsreglerna:[br][br][i]8 § Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om[br]inte annat följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:[br]1. datum för utfärdandet,[br]2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt[br]identifierar fakturan,[br]3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under[br]vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,[/i][br][br][quote]Då blir det omöjligt att hålla en obruten serie eftersom någon av de sista siffrorna är checksiffror.[/quote][br][br]Kontrollsiffran/siffrorna hindrar väl inte att det i nummerföljden finns tidigare siffror som är i följd? [br][br]Huvudsaken enligt momsreglerna är att man genom en systematisk analys ska kunna konstatera om någon faktura saknas.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.