Tankar om investeringar, avskrivningar, eget kapital och amorteringar

56
Hej, Jag vill ha era tankar om det optimala läget(om det finns) i frågan om investeringar.

Om ett företag har 70 000 i avskrivningar 30 000 i amorteringar och vill samtidigt bygga upp sitt egna kapital. Hur tänker/analyserar man detta i en balansräkning?
Hur stor bör vinsten vara för att försöka behålla tillgångarnas värde samt öka eget kapital(soliditeten).

Alla tips tas emot med tacksamhet!
1165
15
Nu är jag inte riktigt med på vad du menar, men eftersom du har en årlig avskrivningskostnad på 70.000kr så bör ju vinsten gott och väl vara större än så i alla fall, före avskrivningar.[br][br]Sedan hoppas jag att de 30.000 du amorterar inte är på ett lån som i sin helhet bekostade det som du skriver av med 70.000kr. Då står du snart med ett stort hål i balansräkningen i form av ett lån som inte balanseras av tillgångar. Det kan iofs lösas med att man låter kassan i bolaget öka, men då är det förmodligen bättre att amortera bort lånet i samma takt som du skriver av inventarierna.[br][br]En amortering i sig är ju ingen kostnad, utan det är "bara" räntan på lånet som är en kostnad.[br][br]När jag bedömer bolags finansiella styrka ser jag gärna att bolagets likvida medel är större än bolagets kortfristiga skulder. [br][br]Jag brukar också förvissa mig om att bolaget betalar ut lön i rimlig omfattning, att deras kundfordringar inte är större än 90 dagars försäljning, helst mindre än 60 dagar. Deras varulager bör heller inte vara större än en kvartalsomsättning. [br][br]Sedan får man naturligtvis granska det som sticker ut i balansräkningen. Fastigheter, dyra inventarier, stora långa lån etc. Vad är det, och varför står det med i balansräkningen som det gör.[br][br]Sedan ser jag gärna en vinst som inte understiger 10% av omsättningen, en omsättning och en vinst som är ökande över tiden och rena revisionsberättelser. Då är man i mina ögon ett välskött företag.
56
Hej, ja det var lite dumma belopp förstås. Det låter ju väldigt rimligt att amortera av lånet i samma takt som avskrivningen. Annars får man ju en större skuld än vad bokförda värdet på tillgångarna är och det innebär också att skuldsättningsgraden ökar. [br][br]Vad händer om man har mer i amortering än i avskrivning? Då måste man väl skapa ett överskott för att ha möjlighet att amortera? Finns det något positivt med det?[br][br]Vad menar du med lön i rimlig omfattning?! I % av omsättningen eller?[br][br]Är inte 10% rörelsemarginal väldigt högt? Vissa bolag ligger väl runt 1-3%?!?!?![br][br]Min ursprungliga fråga var egentligen vad som påverkar vad(vilka nyckeltal??) när det gäller Investeringar i tillgångar, avskrivningar, amorteringar, eget kapital[br][br]Ska man försöka att investera i samma takt som avskrivningarna, öka likviditeten i omsättningstillgångarna, amortera av lånet mer än avskrivningarna? Eller skapa ett större eget kapital som i sin tur ökar soliditeten?[br][br]Ja, jag kanske behöver lite hjälp att reda ut vad som påverkar vad och vad som egentligen är mest optimalt![br][br]Jag tar tacksamt emot all hjälp![br][br][br]TILLÄGG:[br]Men om man har en avskrivning som är större än amorteringarna och man gör ett överskott efter avskrivningar så borde det betyda att mellanskillnaden mellan amorteringar och avskrivningar hamnar i omsättningstillgångarna(Kassa,bank) vilket medför att tillgångarna inte minskar lika mycket som avskrivningarna(förutsatt att inte kundfordringar eller kortfristiga skulder har barkat iväg), eller?[br]Man får mer i likvida medel, samtidigt som soliditeten inte påverkas eftersom den räknas, eget kapital / totalt kapital (ingen koppling till skuld)[br]
1165
15
Om du amorterar snabbare än du skriver av så har du ett värde på inventarierna som överstiger de långfristiga skulderna, och det ser bra ut.[br][br]Lön i rimlig omfattning handlar om normala löner. En del företagsledare tar inte ut någon lön, eller en mycket knapp lön, för att få upp resultatet (eller för att bolagets finanser inte medger det). Det måste man se igenom när man bedömer ett företag. [br][br]10% rörelsemarginal är rätt så högt, men alls inte särskilt ovanligt. Det var ju bolag jag tycker är välskötta jag talade om.[br][br]I det långa loppet så handlar ett bolags soliditet om vilket kapital man satte in, vad man gör för resultat, och i någon mån vilket kassaflöde man har. Det är ytterst sällan det går att "trolla". När man sedan ser på ett företags balansräkning får man försöka bedöma vad som är minst riskfyllt. Pengar på banken är normalt sett minst riskfyllt, varulager som känns för stort i förhållande till omsättningen är mycket mer riskfyllt. Maskiner och inventarier är också en risk, liksom kundfordringar som börjar bli gamla. [br][br]I balansräkningen är 1kr alltid 1kr vilken rad det än står på, men bankmannen som skall bevilja kredit kanske tycker att på vissa rader är 1kr inte värt mer än 50 öres säkerhet för ett lån, och den som gör en Due Dilligence inför ett eventuellt köp kanske rent av beräknar vissa rader till kursen 1kr = 30 öre eller lägre än så.
56
Tack för dina svar.[br]Egentligen kan man sammanfatta det på detta sättet:[br][br]Vinst efter avskrivningar och finansiella poster ökar det egna kapitalet och ökar soliditeten.[br][br]Avskrivningar är inga pengar ut och borde finnas kvar i kassan att investera med/öka tillgångarna med. (Om nu inte fordringar/kortfristiga skulder förändras för mycket eller att amorteringarna är för höga)[br][br]Amorteringar minskar skuldsättningsgraden och tär på likviditeten. Samtidigt minskas rörelsens kostnader i framtiden(räntor) vilket i sin tur ökar tillgångarna på sikt.[br][br]Vad tror du om denna begreppsförklaring, verkar det stämma eller har du något att stämma in med?[br][br]Tack för denna diskussion, den hjälper mig att tänka!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.