Återbetald skatt efter ändrad preliminär deklaration

3
Hej!

Jag betalade förra månaden in på mitt företags skattekonto från mitt privata konto och bokförde detta med kredit på 2017 (Egna insättningar) och debet på 2012 (Skattekonto). Jag ändrade sedan min preliminär deklaration och fick då tillbaka pengarna på samma konto.

Frågan är nu hur detta ska bokföras. Min gissning är att jag gör likadant fast tvärtom, d.v.s. debet på 2017 och kredit på 2012, men skulle gärna höra mig för så jag inte klantar till det  :roll:

Mvh,
Erik
394
1
Det går att göra som du skriver men det går inte att få full överensstämmelse mellan ditt skattekonto (enskild näringsverksamhet) och konto 2012.[br][br]Bokföringsnämnden har gjort ett uttalande 97:2 om behandlingen av skattekontot:[br][br]"Enskilda näringsidkare[br]Skattekontot hos skattemyndigheten omfattar för en enskild näringsidkare både[br]privata och rörelserelaterade poster. I bokföringen skall endast tas med poster[br]som är relaterade till verksamheten (t.ex. arbetsgivaravgifter, innehållen[br]preliminärskatt för anställda, mervärdesskatt och fastighetsskatt för[br]näringsfastighet). I princip saknas därför förutsättningar för att uppnå[br]överensstämmelse mellan saldot på skattekontot hos skattemyndigheten och[br]bokföringen för näringsverksamheten.[br]Skatter och avgifter som hör till verksamheten och som redovisas på[br]skattedeklarationen, dvs. arbetsgivaravgifter, preliminärskatt för anställda och[br]mervärdesskatt, hanteras i den löpande bokföringen på samma sätt som hos[br]juridiska personer. När skattedeklarationen avlämnas omförs skatte- och[br]avgiftsbeloppen till eget kapital.[br]Enskilda näringsidkare kan som regel hantera skatter och avgifter på[br]motsvarande sätt i samband med bokslut. Det innebär att arbetsgivaravgifter,[br]innehållen preliminärskatt för anställda och mervärdesskatt (utom vid årsvis[br]redovisning), som ännu inte redovisats i en skattedeklaration, tas upp under[br]olika rubriker i balansräkningen.[br]Näringsidkaren debiteras normalt preliminär skatt (F-skatt) samt slutlig skatt.[br]Dessa debiteringar omfattar förutom näringsidkarens privata skatter, såsom[br]inkomstskatt och egenavgifter, även rörelserelaterade skatter, t.ex.[br]fastighetskatt för näringsfastighet och särskild löneskatt för anställdas[br]pensionskostnader. För den som redovisar mervärdesskatt årsvis i[br]självdeklarationen ingår dessutom mervärdesskatt. Hur stor del som utgör[br]privata skatter och avgifter och hur stor del som avser olika rörelseposter går[br]normalt inte att avgöra. [u]Om sådan debiterad skatt betalas med medel från[br]verksamheten tas betalningen i den löpande bokföringen upp i sin helhet som ett[br]uttag från eget kapital. [/u]Vid bokslut förs alla fordringar och skulder för nu[br]nämnda rörelserelaterade skatter mot eget kapital. Detta medför att vissa[br]rörelserelaterade skatter inte alls redovisas i balansräkningen."
Ulf Bjarme
3
Tack för ditt svar![br][br]Okej, jag tror jag förstår på ett ungefär. Det här är inte min starkaste sida om vi säger så ;) Men då gör jag i alla fall som jag sa, så bör åtminstone bokföringen stämma.
1324
4
Nu är det ju så att 2017 i din kontoplan är egen insättning. Och när pengarna tas ut så blir det ju lite konstigt att ta ut pengar med egen insättning. Så jag skulle nog bokfört 2013 istället för 2017.[br][br]Sedan detta med 2012-2013-2017-2018 så är ju alla dessa eget kapital. Många har ju skippat dessa konton och bokför allt på 2010 direkt.  Så vad du använder av dessa konton är ganska egalt faktiskt. [br][br]2012 heter ju "egna skatter" men i praktiken är det ju så att all skatt betalar du privat. Så 2012 är samma sak som 2013 balansmässigt . Men för att veta vad man betalt i f-skatt använder man 2012 för se totalen i slutet av året. [br][br]Hans[br][br][br][br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.