Bokföra dagskassa

21
Hejsan!

Hur bokför jag dagskassan för en webshop med ett antal försäljningar om dagen enl kontantmetoden? I klump eller varje händelse för sig?

Tacksam för hjälp
394
1
Du kan bokföra ett sammandrag av varje dags försäljning.[br][br]Så här står det i bokföringslagen SFS 1999:1078 5 kap 6§:[br][br]"Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en[br]gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster[br]mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags[br]försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation, om det[br]skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer[br]för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen[br]får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport[br]eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar."
Ulf Bjarme
21
Låter som om det skulle funka bra med ett ganska enkelt verifikat för hela dagskassan med kontoutdrag som stöd för det hela.[br][br]Tack för hjälpen!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.