Har jag verkligen räknat rätt ( eller vem stal Herr Arnes penningar )

9
I början på året så fick jag idé som jag testade för att se om det fanns någon bäring i och om så var fallet kanske starta egen firma.
Jag importerade några delar som jag förädlade och sammansatte.
Kostnad för import blev 5000:- efter att tullen begärt moms för en frakttjänst utförd utomlands vilket jag tyckte var konstigt.
( Då kan man lika gärna momsbeskatta taxiresor utomlands till flygplatsen för Sverigeresenärer )
Jag satt ut en till försäljning och vips så sålde jag en med en vinst av 9000:-    ( Ja jag vet att det är olagligt )
Så mest av rädsla för ett straffföreläggande än av solidaritet med staten så tänkte jag att man skulle starta egen firma och anmälde mig till en kurs hållen av skatteverket.
När så endagskursen var över med all information om alla skyldigheter jag hade att infria så satte jag mig ned och räknade.
För att hålla samma vinst 9000:- så får jag multiplicera i runda slängar med 1,4285 för att få skatten och sedan multiplicera med 1,4285 igen för att få egenavgiften.När detta är gjort så får jag ta inköpspriset minus momsen och addera föregående uträkningar och multiplicera med 1,25 för att få den slutgiltiga momsen ut till kund.
Det slugiltiga priset till kund vilket torde bli 27900: i runda slängar.
Har jag verkligen räknat rätt ?
Med det priset finns det ingen som vill köpa en enda.
Men då säger folk att jag får minska profiten så att priset blir attraktivt.
Ponera då att smärtgränsen för en kund är 15000. Då tar vi bort 20 procent i moms då är vi nede på 12000 så minskar vi med inköpssumman som torde bli 4000 utan moms.
Då har jag 8000 kvar som jag får minska med egenavgiften ca: 30%.
Kvar  blir då 5600 som jag ska dra skatten ifrån ca: 30%.
Kvar blir då 3920 vilket är min vinst. Men då infinner sig ett krux , då jag har tänkt driva firman vid sidan om min ordinare anställning , så kommer jag att få statlig inkomstskatt vilket jag inte orkar räkna ut.

Så av ett utpris på 15000 minus inköp 4000 har jag kvar 3920.
Är inte det ocker/stöld då vete fan
1073
139
Riktigt så illa som du räknat är det inte.[br][br]Egenavgifterna är 29,71 % av det som blir kvar efter avdraget, vilket innebär att vid en vinst per vara på 8.000 exkl moms blir det kvar 6.168 innan kommunal skatt. Det finns dock fr.o.m. 2010 en generell nedsättning som gör att egenavgifterna blir lite lägre än det som beräknas här.[br][br]Ifall du har exakt 30 % kommunalskatt går då 1.850 bort och ifall du ligger över gränsen för statlig skatt går 1.234 bort.[br][br]Så lite drygt 4.300 per vara får du behålla om du enbart har kommunal skatt, om du däremot har stalig skatt får du inte behålla mer än drygt 3.000.[br][br]Ovanstående är alltså ungefärligt, för att göra en mer exakt beräkning så behöver man känna till fler uppgifter.[br]
9
Jag gjorde en tankevurpa och i all min upprördhet glömde jag bort att göra schablonavdraget på 25% av vinst innan egenavgift och skatt.[br]Men då uppstår en annan följdfråga.  [br]Jag får inte alls samma siffror i min räkning som Stifor har fått.[br]Vad gör jag nu för fel.[br][br]Vinst =  8000 - 25%schablonavdrag - 29,71%egenavgift - 30%Kommunalskatt + ( dom första 25% i schablonavdraget )[br]Alltså  8000 – 2000 -  1782,6 – 1265,22 + 2000 = 4952,18[br]Jag får alltså slutsumman / vinsten till 4952,18Kr Kan det stämma ?[br]
1324
2
Du har 8000 i vinst. [br][br]Efter schablonen blir det 6000 som skatten beräknas på. [br][br]Du betalar 29,71% egenavg. 1782:-[br]Du betalar 30 % kommunalskatt = 1800:-[br]Om du sedan skall betala 20 % statsskatt också. 1200:-[br][br]Du har altså 8000:- - 1782 -1800 = 4418:-[br]Eller 4418-1200:- om du räknar statsskatten. 3218:- [br][br]Sedan har stifor räknat med schablonavdrag på 23 % då detta är med vad verkligheten är. (Man räknar med 15 enligt deklarations anvisningen men detta justeras sedan året efter på deklarationen)  [br][br]Så stifor har altså helt rätt. Men du kan förvisso räkna lägre egenavgift. Om du nu har ett så bra betalt jobb lär du väl få all sjukpenning från detta jobb. Eftersom max sjukkassa baseras på ca 310 000:- i lön så lär du kanske inte få något extra för företagssjukdom. Och då ändrar du till 30 karensdagar. (eller ännu mer som jag förstod finns från 1/7). På detta sätt år du ner egenavgiften något (och även schablonavdraget) .[br][br]Eftersom du har ett jobb vid sidan om kanske ett AB skulle vara lösningen. Eftersom du kan ta ut vinst på 120 000:- från aktiebolaget så skulle du kunna få lägre skatt på det och sedan låta resten av vinsten ligga kvar till sämre år i ditt AB. Och eftersom man nu sänkt aktiekapitalet till 50000:- (vilket ju egentligen är pengar som du får tillbaks en dag) vilket gör det enklare att starta AB. dessutom i höst tar man bort kravet på revisor.  [br][br]Ex om du gör 8000:- vinst i ditt AB får du skatta 26,3% bolagsskatt. =2104:-[br]Sedan kan du ta ut 120 000:- i vinst och betala 20% kapitalskatt. Så för dom 5896:- som är kvar betalar du 1179:- i skatt, Så du får ut 4716:- vilket ju är en helt annan sak än dom 3218:- ovan. [br]Och du kan altså sälja 20 st 8000:- vinst saker inom dessa 120 000:- [br]Skulle det sedan bli fler under ett år väntar man att ta ut pengarna till ett senare år när du sålt sämre.[br][br]Hans [br][br][br][br][br][br]
9
Jaha……………………… [br]Så jag får alltså betala kommunalskatt på egenavgiften som jag redan har betalt och i princip  inte längre är en summa pengar i min ägo![br][br]Så i realiteten kommer jag att betala 42,5% i kommunalskatt och inte 30%.[br][br]Kan man göra avdrag för kronans värdeminskning / år om sådan sker  , vilket då egentligen är en förlust?[br]
1073
139
Nej, du betalar kommunalskatt på det som blir kvar efter att egenavgiften är betald (lönen).[br][br]Egenavgiften är 29,71 % av din "lön" och kommunalskatten är 30 % (ungefär) också av din "lön".[br][br]För att komma fram till "lönen" ska du minska de 8.000 med ett belopp som innebär att lönen + egenavgifterna = 8.000. "Lönen" beräknas då enligt:[br]8.000 / 1,2971 = 6.168.[br][br]För att kontrollera kan du se att 6.168 + 29,71 % = 8.000.[br][br]
9
Jag blir mer och mer konfys och fattar mindre och mindre för varje inlägg.[br]Om kommunalskatten dras efter att egenavgiften är betald.[br]Då måste det ju bli exakt som jag skrev tidigare.[br][br]Jag gör en VINST på 8000Kr[br][br]VINSTEN efter schablonavdraget är [br]8000Kr – 25% = 8000-2000=6000Kr [br][br]Minska VINSTEN efter schablonavdraget med egenavgiften [br]6000 – 29,71% = 6000-1782,6=4217,45Kr[br][br]Då får jag en BRUTTOLÖN på 4217,45Kr på denna LÖN  dras 30% i kommunalskatt[br]4217,4 – 30% = 4217,4-1265,22=2952,18Kr[br][br]Denna återstående summa plus schablonavdraget i första ledet blir [br]2000+2952,18Kr[br][br]Vilket är det jag har kvar efter att egenavgift + kommunalskatt är betald.[br]NETTOLÖN blir alltså 4952,18Kr[br][br]( ja jag vet att man inte bör göra dubbla led med = i matte )
1073
139
Nej, du tänker fel.[br][br]Dels så ska du inte envisas med att dra av 25 % i schablonavdrag för egenavgifter, utan 22,905 %. Det är den procentsats som medför att egenavgiften blir 29,71 %. Om du drar av för mycket så måste du lägga på skillnaden i nästa års deklaration och då blir det ju inte en rättvisande beräkning (ungefär som att under de 30 första dagarna i en månad påstå att du har ett räntefritt lån eftersom hela månadens ränta betalas först den 31:a dagen).[br][br]Enklast är att beräkna steg för steg vad du får kvar:[br]1. Du har en vinst på 8.000 kr[br]2. Efter egenavgifter har du kvar 8.000 / 1.2971 = 6.168[br]3. På dessa 6.168 kr ska du betala 30 % i skatt, du har då kvar 6.168 * 0,7 = 4.318 kr vilket är nettolönen.[br]
9
Men enligt skatteverkets broschyr från starta eget kursen  ska man minska vinsten med ett schablonavdrag  på 25% innan egenavgiften dras av och därefter skatten. [br]Hur kommer det sig att ni har olika idéer om hur det räknas . [br][br]Vad får du 22,905% ifrån ? [br][br]Jag vet att det motsvarar summadifferensen man får om man ökar X med 29,71% . [br]Men man ska väl minska X med 29,71%  För att få resten efter egenavgiften.[br][br]Om jag tar skatteverkets exempel från brochyren  och räknar enligt dig så får jag en differens  av 17,13%  lägre vinst / högre skattinbetalning .[br][br]Nu kanske jag till syvende och sist ändå får tillbaka det i form av en överraskande/glädjande återbäring  från skatteverket.[br][br]Jag tror nog att jag kontaktar skatteverket då dom ändå oftast har sista ordet och hör vad dom har att säga om uträkningarna.[br]
1324
2
Ja detta med schablonavdraget är en röra.Dessa 25 % sattes på den tiden när egenavgiften var 31,71% . Men alla hade ju inte 31,71% utan om man hade 3 eller 30 karensdagar var egenavg något lägre. Och om man bytte karens under året blev det en egenavgift mittemellan. Så därför ansåg man det  omöjligt att företagaren skulle räkna ut det exakta värdet. [br][br]Därför infördes scablonavdraget 25% som man räknade med. Och deklarationen var klar. Sedan det lilla fel som då uppkom mot verkligheten tog skatteverkets datorer hand om och justerade till nästa års skatt. [br][br]Sedan nu när egenavgiften gått ner säger skatteverket fortfarande 25% i schablon och felet som sedan skall rättas nästa år blir högre. [br][br]Men den verkliga skatten du betalar är ju enligt den beräkning stifor gör. [br]Vid dekarationen betalar man skatt enligt 25% men resten kommer sedan som en överaskning nästa år. [br]Att skm inte ändrat scablonavdraget till 23% förstår jag inte. [br][br]Men att använda ett fast värde på scablonen lär väl bestå. Vid deklarationen 2011 lär det ju bli ännu svårare att räkna fram den verkliga schablonen. [br]För egenavg går ju ner den 1/7. Då får nämligen vi som haft en karensdag 7 istället och egenavg sänks till 28,97%. Så på året blir det något mittemellan i egenavgifter. [br][br]Hans[br]
1073
139
[quote author=E.Hult link=topic=7224.msg33495#msg33495 date=1276298765][br]Men enligt skatteverkets broschyr från starta eget kursen  ska man minska vinsten med ett schablonavdrag  på 25% innan egenavgiften dras av och därefter skatten. [br]Hur kommer det sig att ni har olika idéer om hur det räknas . [br][/quote][br][br]Jag har inte läst den broschyren på många år, men där borde det stå att man "får" göra ett schablonavdrag med "max 25 %", inte att man nödvändigtvis ska.[br][br][quote author=E.Hult link=topic=7224.msg33495#msg33495 date=1276298765][br]Vad får du 22,905% ifrån ? [br][/quote][br][br]Jämför med momsen, den är 25 %. Om du har en vara som kostar 100 kr inkl moms så är då inte momsen 25 kr, utan den är 100 - 100 / 1.25 = 20 kr. Du ska då alltså minska beloppet inkl moms med 20 % (inte 25) för att få beloppet exkl moms.[br][br]På motsvarande sätt om du har en egenavgift på 29,71 % så ska du minska egenavgiften med 100 - 100 / 1,2971 = 22,905 % för att hamna på rätt "lön". [br][br][quote author=E.Hult link=topic=7224.msg33495#msg33495 date=1276298765][br]Men man ska väl minska X med 29,71%  För att få resten efter egenavgiften.[br][/quote][br][br]Se föregående beräkning. Du ska alltså minska X (resultatet) så att:[br](X - minskningen) + (X - minskningen) * 0,2971 = X. Det medför en minskning på 22,905 %.[br]
9
Nu är förvirringen total: [br][br]Jag är väl medveten om att man ökar bråknämnaren med 1 på den nya divisionsfaktorn för att kunna räkna ut ursprunglig summa innan man adderat procentsatsen.  [br][br]Men jag har ju inte adderat någon procentsats till den ursprungliga summan.[br][br]Allt är ju enbart fråga om ett antal procentsatssubtraktioner i olika steg.[br][br]Enligt ditt räkneexempel så är Xpris inklusive moms 100Kr och 80kr utan moms och det är jag helt och klart införstådd och håller med om.[br]Baklänges räknat är då den pålagda momsen 20%.[br]( Om man gör om det i bråkform enligt ovan så blir det [br]1 / 4 = 25%  upp  ,  1 / 5 =20%  ned )[br][br]Men, och det är nu jag inte längre greppar så flyttar du över hela det tänket till uträkningen av egenavgiften.[br][br]Du räknar baklänges med 22,905% för att få summan av egenavgiften [br][br]Men jag har ju aldrig påfört några 29,71%[br][br]Dom 8000Kr jag har är en ren vinst utan några pålägg.  [br]
1324
2
Egenavgiften är 29,71 % av nettot (lönen exkl egenavgift). [br]Egenavgiften är 22,905 % av bruttot (lönen inkl egenavgift)[br]Och vill man deklarera helt rätt så skall alltså schablonavdraget vara 22,905. Då blir det igen extra justering året efter. [br][br]På samma sätt som momsen är 25% på nettot (pris exkl moms) och 20% på bruttot. (pris inkl moms)[br][br]Hans
1073
139
[quote author=E.Hult link=topic=7224.msg33510#msg33510 date=1276349566][br]Men jag har ju aldrig påfört några 29,71%[br][br]Dom 8000Kr jag har är en ren vinst utan några pålägg.  [br][br][/quote][br][br]De 8.000 kr du har i vinst [b]INKLUDERAR[/b] egenavgifter, därav den momsliknande beräkningen.[br][br]En del av din vinst ska alltså betalas som egenavgifter. Sen ska du betala skatt på den del av vinsten som återstår efter egenavgifterna.[br]
9
Nu förstår jag hur ni tänker:[br][br]Men då infinner sig nästa fråga:[br][br]Accepterar skatteverket detta tankesätt , har ni kunnat redovisa egenavgiften enligt detta sätt att räkna.   [br] [br]För i princip så inkluderar ju återstoden av vinsten efter egenavgiften även kommunalskatten  om man praktiserar samma tänk på den och räknar likadant.[br][br]Då blir huxflux 30% kommunalskatt som skall dras av, den lilla netta procentsatsen  23,08% . [br]  [br]8000kr i vinst som redan inkluderar en egenavgift  blir då:[br]8000Kr – 22,905% =  6167,6Kr  [br][br]Och sedan räkna likadant baklänges för kommunalskatten[br]6167,6Kr = X + 30% skatt vilket torde göra en baklänges procentsats av 23,08%.[br]Vilket torde göra en slutvinst av 4744.10Kr .[br]
1073
139
Det är bestämda regler hur man ska göra, det är inte något påhittat tankesätt.[br][br]Vid den årliga inkomstdeklarationen, ska man:[br]1. På blankett NE ange årets vinst och minska den med avdrag för egenavgifter.[br]2. På blankett INK1 ange resultatet enligt beräkningen i steg 1.[br][br]Skatteverket gör då enligt följande:[br]3. Beräknar egenavgifter på beloppet enligt steg 2.[br]4. Beräknar kommunalskatt och statsskatt på summan av beloppet i steg 2 tillsammans med lön från anställningar och liknande.[br][br]Effekten av detta blir då i stora drag enligt de beräkningar som har angivits tidigare i den här tråden.[br]
9
Eftersom jag ännu inte har startat någon egen firma eller vet om jag över huvudtaget kommer att göra det.[br][br]Så har jag följaktligen inte gjort någon firmadeklaration.[br][br]Utan kan bara gå efter vad jag blev itutad på startaeget kursen och där var procenttänket gällande avdrag för schablonavdrag och egenavgift redovisat helt annorlunda.[br][br]Därav mitt kanske stundtals förvirrade intryck. [br][br]Med detta kan vi väl anse att denna diskussion är över . [br]Tackar för visat intresse och svar.[br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.