Resultatbudget och likviditetsbudget AB

1


Hej, jag är ny här och fundera i framtiden på att starta eget, innas dess så försöker jag lära mig alla grejer som en företagare ska kunna.
Jag försöker lössa en uppgift men förstår inte några grejer  :-\

Här är fallet

Hundhem AB ska sättas igång i början av nästa år.
Jag ska göra en planering för årets sex första månader, Bortse från moms.

I januari betalar jag 100 000 kronor till företagets bankkonto som startkapital..

Varje hundägare betalar 2 500 kronor i månaden,  Det  räknas med 30 hundar samtidigt på dagiset, så det blir  fullt från början.

Man lånar 400 000 kronor i bank som utbetalas i januari, amortering på 20 000 kr och ränta på 14 000  betalas i juni.

Utrustning som inventarier för 300 000 kr, Halva beloppet ska betalas i januari och halva i februari.

Månadslön för två anställda 20 000 kr var, samt  Skatteavdraget 30%, Arbetsgivaravgifter 33%

25 000 kr satsas på en reklamkampanj som ska betalas i januari

Övriga kostnader 7 000 kr i månaden.

Avskrivningar för värdeminskning beräknas till 20% per år

Jag ska göra en resultatbudget och likviditetsbudget för första halvåret.

Jag förstår inte vad ska jag ha de 100 000 kr alltså startkapitalet..
samt lånet 400 000 kr hur ska jag räkna de?

många tackar om ni kan hjälpa mig att förstå hela grejen...

1324
2
Resultatbudget [br] [br]Inkomster [br]Hundhyra 6 månader 30 platser 2500                       450000[br] [br]Utgifter [br]Ränta 14000                                                        -14000[br]Lön 20000 ggr 2 pers ggr 6 mån                             -240000[br]Avsättning till semesterers 12%                               -28800[br]Arbetsgivaravg på lön och semesterers 31,42%          -84457[br]Reklam                                                                -25000[br]Övriga kostnader 7000:- i 6 månader                        -42000[br]Avskrivning  (10% av 300000:-)                              -30000[br] [br]                                                          Resultat   -14256[br] [br] [br] [br]Varför 10% avskrivning. Jo det är 20% per helår och eftersom vi räknar halvår blir det hälften 10% [br]Antar att du i övriga utgifter har med andra personalkostnader då du bör sätta av pengar till pensioner, försäkringar osv annars lär du få facket på dig om du nu inte räknar lönen på dig resp din partner, [br][br]Likviditetsbudgeten är dock inte så lätt att slänga ihop. [br][br]Hans
1
hur ska man göra likviditetsbudgeten

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.