Skatteverkets bokslutsunderlag med bokföringsprogram

3
Hur går man till väga med bokslutsunderlagen (t.ex. skatteverkets "B6 bokslutsunderlag varulager" m.fl.) när man bokfört med hjälp av bokföringsprogram (SPCS)?

Min lagerinventering var t.ex. ganska så omfattande så jag skrev en egen inventeringsverifikation men antal, pris osv. Jag måste väll kunna använda den eller är det något märkligt krav att jag måste ha skrivit i skatteverkets bokslutsunderlagsblanketter (förenklat bokslut)?

Det som alltså skulle vara lättast vore att bara ta siffrorna från balans och resultatrapporten som SPCS skapar men det duger alltså inte som underlag?
Kan jag i så fall göra dessa verifikationer nu, efter att jag redan skrivit ut momsrapport, gjort omföring av årets resultat och egna uttag osv till eget kapital? Hur ska då den registreras i SPCS, det blir väll ingen kontering?
2
Man måste varken använda Skatteverkets bokslutsunderlag eller blanketten Förenklat årsbokslut. Det är en hjälp bara, du får göra egna eller använda bokföringsprogrammets.[br][br]Det krav som finns (enligt lag) är att man måste deklarera på av Skatteverket fastställda deklarationsbanketter (om ej elektroniskt). Dvs. du får ej göra ex. en egen blankett NE, momsbilaga, skattedeklaration etc. och skicka in. Men det är en helt annan femma, det du pratar om tillhör bokföringen, inte deklarationen.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.