balansrapport

11
Skulle någon vänlig själ kunna förklara för mig på ett pedagogiskt sätt hur man använder balansrapporten i praktiken? Jag förstår verkligen inte hur den är tänkt att användas..

I alla böcker står det att tillgångarna skall vara lika med eget kapital och skulder. Men inte i någon av de böcker jag har läst står det vad som är fel om det inte är så, samt hur man rättar till det.

Vad händer om det diffar? Och hur förhåller sig balansrapporten till resultatrapporten? Hur kommer balansrapporten in i bilden när man deklarerar? Är det bara om man trixar med expansionsfonder och liknande?Oerhört tacksam för svar..
720
Om inte dina tillgångar är lika stora som dina skulder +eget kapital så har du ett fel i ditt system. Det är omöjligt att bokföra så att det blir en differans mellan dessa, dubbel bokföring ger det resultatet. Den enda gång det skulle kunna bli en differans är om du matar in IB poster manuellt och ditt program skulle acceptera att du sparar med differanser där. JAg vet att många inte gör det men jag vet också att det finns de program som tillåter detta. [br] [br]Balansrapporten visar dina skulder och tillgångar vid ett visst givet ögonblick och är alltså en bild av företagets ställning vid en given tidpunkt. Resultatrapporten däremot visar bolagets resultat under en viss tidsperiod och säger ingenting om hur det såg ut innan eller efter.
488
När man lär sig bokföring får man ofta göra övningsuppgifter för hand. Då kan det väldigt lätt bli diff mellan å ena sidan tillgångar och å andra sidan skulder och eget kapital. Brukar bero på att man har räknat fel eller blandat ihop debet och kredit någonstans eller nåt. [br] [br]Vet inte om det var den typen av situation din lärobok syftade på?
68
Hm, får jag vara Besservisser en liten stund? [br] [br]Det är i sig riktigt som det har skrivits att balansrapporten visar dels tillgångar och dels skulder (+ eget kapital som ju också är en skuld - till ägaren) [br] [br]Du kan under året mycket väl ha en differens mellan tillgångar och skulder. Första bästa lilla intäkt eller kostnad "förstör" ju den fina balansen på balansräkningen utan att det är "ett fel i systemet". Differensen på balansräkningen ligger ju under året på resultaträkningen. [br] [br]Nu till Emp:s fråga "hur man använder balansrapporten i praktiken?". [br]Balansrapporten visar företagets tillgångar och skulder. Tillgångarna visar vad företaget äger och skulderna visar vad företaget har i skulder. Bland skulderna finns också skulden till ägaren (från början det insatta kapitalet). Varje år gör sedan företaget en vinst eller en förlust. Denna vinst eller förlust förs i samband med bokslut över till balansräkningen (ägarkontot) Gör företaget en vinst då ökar skulden till ägaren och gör företaget en förlust då tar man av ägarens konto för att betala förlusten och därmed minskar skulden till ägaren. Balansrapporten visar i slutändan hur mycket företaget har i skuld till sin ägare. [br] [br]Om Företaget t.ex har tillgångar för 100.000 och externa skulder (till leverantörer, skatteskulder etc) på 40.000 då är resten 60.000 ägarens kapital i företaget. Om Företaget året efter gör en förlust på 20.000 då minskas tillgångarna med 20.000 och skulden till ägaren minskar med 20.000. På ägarkontot finns därefter bara 40.000 och tillgångarna har minskat till 80.000. [br] [br]Det är lätt att man kokar en dålig soppa om man försöker förklara något på ett enkelt sätt - men jag hoppas att soppan var OK den här gången.
488
Sten, det där var banne mig den elegantaste förklaring jag har sett på år och dagar. Den ska jag försöka komma ihåg nästa gång någon ber mig förklara vad eget kapital är.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.