Jobbat utomlands mer än 6 månader = skattebefriad?

338
25
Hej!

Jag har efter årets slut varit utomlands ca 8 månader och jobbat som kunsult åt svenskt företag. Jag har hört att jag kan bli helt skattebefriad efter 6 månader. Stämmer detta?
Och vad kan det finnas för nackdelar med detta? Kan jag bli utskriven ur systemet så jag missar sjukvård m.m?
394
1
Då skulle du kunna falla in under reglerna för begränsat skattskyldiga i Sverige.[br][br]Skatteveket har en broschyr SKV339 som behandlar om man har inkomst i utlandet:[br][br]Sexmånadersregeln[br]Om du har en anställning och denna medför att du[br]har bott i utlandet minst sex månader och om anställningsinkomsten[br]har beskattats i arbetslandet gäller[br]sexmånadersregeln. Det ställs inga krav på att du[br]måste tjänstgöra i ett och samma land utan regeln[br]gäller även om arbetet utförs i fl era olika länder. Det[br]avgörande är att du betalar skatt i arbetslandet, och[br]att du beskattas enligt landets lagstiftning eller de[br]skatteavtal som gäller.[br]Skatteuttagets storlek har ingen betydelse men du[br]måste betala inkomstskatt på din lön. Skatte friheten[br]omfattar endast den del av lönen som du faktiskt betalar[br]skatt på i utlandet. Den skatt som du betalar på[br]din kontanta lön i utlandet ska innefatta även skatt på[br]sådana förmåner som exempelvis fri bil och fri bostad[br]som du fått i arbetslandet (dvs. inte sådana förmåner[br]utöver lönen som du får i Sverige) under samma period[br]som du får lön. Har utlandstjänstgöringen omfattat[br]två länder men endast det ena landet har tagit ut skatt,[br]ska du betala skatt på inkomsten från det andra landet[br]i Sverige.[br]Det är du som skattskyldig som ska visa att och hur[br]mycket skatt du har betalat i utlandet. Det kan du[br]göra t.ex. genom att visa upp kvitto eller intyg från[br]beskattningsmyndigheten i arbetslandet.[br][br]Ettårsregeln[br]Om din anställningsinkomst inte har beskattats i arbetslandet[br]kan du ändå få skattebefrielse i Sverige[br]enligt ettårsregeln. Men du måste ha varit anställd[br]och vistats i utlandet minst ett år. Till skillnad från vad[br]som gäller för sexmånadersregeln ska du ha arbetat i[br]ett och samma land. Dessutom krävs att skattebefrielsen[br]i arbetslandet beror på att bestämmelser om[br]beskattning saknas, att arbetslandets interna lagstiftning[br]undantar inkomsten från beskattning eller på[br]grund av avtal eller genom särskilt beslut av myndighet[br]i landet i fråga. Med ”avtal” avses t.ex. s.k. proceduravtal[br]som ingås med biståndsländer och avser biståndsarbete[br]och liknande eller avtal med statshandelsländer.[br]Om däremot skattebefrielsen i arbetslandet[br]beror på bestäm melser i skatteavtal som Sverige ingått[br]med landet i fråga, gäller inte ettårsregeln.[br]Det är du som skattskyldig som ska kunna visa med[br]intyg eller motsvarande att du blivit skattebefriad i[br]arbetslandet enligt ettårsregeln.
Ulf Bjarme
338
25
OK. Tack![br][br]Men jag har enskild firma berörs inte detta av det då? Jag betalar ingen skatt i länderna jag jobbar i. Jag jobbar som it-konsult åt svenska företag och kommer hem under sommaren och spenderar resten av året utomlands.[br][br]Jag får nog ta och kolla på att starta ett bolag i ett annat land då. Jag har iofs traktamente men det blir mycket pengar över som kommer att beskattas då antar jag  :-X
109
Skatt kommer man inte undan, har för mig att man ska typ sagt upp medborgarskapet för att slippa skatten helt.. däremot får du ju betala mer i skatt då grundavdraget ryker all världens väg för de månader du är folkbokförd utomlands och så missar du nog lite saker som försäkringskassan inte vill ha med dig att göra då du inte bor i Sverige längre osv.. så vart det för mig iaf.. Men det kanske är nya regler numera.
338
25
Medborgarskapet känns inte riktigt rätt att säga upp. Även om sverige på många sätt är skit så är det samtidigt underbart på andra sätt.
109
Kom på en till sak jag fick problem med, och det var att driva enskild firma när man är folkbokförd utomlands är aja baja utan en person folkbokförd i Sverige som står med i papprena, minns inte vad de kallade det nu, men någon form av kontaktperson, representant..  :nono

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.