Bokföring av artistutbildning?

17
Hej!

Jag har en nystartad enskild firma för musikproduktion (artistverksamhet, låtskrivare, studio) och går en utbildning i scenframställning som syftar till att ge mig mitt första uppdrag som artist. Kostnaden är 1750 inklusive moms. Artistverksamheten är momsfri.

Fråga 1:
Hur avgör jag om artistutbildningen är avdragsgill eller inte?
Artistverksamhet ingår i verksamhetsbeskrivningen som är registrerad på Bolagsverket men jag har inte haft något sådant uppdrag ännu.

Fråga 2:
Hur ska artistutbildningen bokföras (momsfri verksamhet)?

Om utbildningen är avdragsgill antar jag att utbildningen ska bokföras såhär om jag betalar från mitt PostGirokonto:

1920 PostGiro 1750
6900 Övriga kostnader 1750

Om utbildningen inte är avdragsgill antar jag att utbildningen ska bokföras såhär om jag betalar från mitt PostGirokonto:

1920 PostGiro 1750
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgill 1750

Jag har läst att ej avdragsgilla kostnader ska finnas på ett särskilt konto så att det blir enkelt att deklarera.

Tacksam för all hjälp jag kan få så att det blir rätt.
394
1
Det  är så att en grundutbildning inte är avdragsgill medan däremot en vidareutbildning för att behålla kompetensen kan vara det. Det finns många rättsfall på detta och om man gör ett öppet yrkande i deklarationen så kostar det inget om avdraget blir underkänt.[br][br]Din kontering av kostnaden i de olika fallen verkar korrekt.[br][br]Tänk på att om det blir underskott i rörelsen får man använda det som ett allmänt avdrag från andra inkomster de första 5 åren.[br][br]Så här skriver Skatteverket i sitt avdragslexikon, visserligen för tjänst men samma regler gäller får enskild näringsverksamhet:[br][br]Studier[br][br]Krav för avdrag:[br][br]    * Utbildningen ska vara nödvändig för att kunna behålla det nuvarande arbetet. Lön bör utgå från arbetsgivaren motsvarande heltidsarbete.  [br]    * Avdrag kan också medges om du är eller riskerar att bli arbetslös och du av din arbetsgivare får en skattfri förmån av utbildning som syftar till fortsatt anställning.[br]    * Avdrag kan även medges för kostnader i samband med vuxen- och arbetsmarknadsutbildning under förutsättning att det utgår skattepliktig studieersättning. [br][br]Avdrag som kan medges:[br][br]    * Studiematerial om du har skattepliktig inkomst av studierna, kurskostnader, resor och ökade levnadskostnader. [br][br]Inget avdrag medges för:[br][br]    * Kostnader för utbildning som syftar till att kvalificera sig för ny anställning.[br]    * Sådana kostnader som är avsedda att täckas av ersättningar som inte redovisats på kontrolluppgift.[br][br]Rättsfall:[br][br]    * RÅ 2002 not 96. (Sjuksköterska medgavs avdrag för kostnader i samband med utbildning som genomgåtts för att garantera fortsatt anställning hos samma arbetsgivare.)    [br]    * Kammarrätten i Jönköping 2001-11-09 mål nr 3050-99. (Avdrag medgavs inte för kostnader för lastbilskörkort som var en förutsättning för att erhålla nytt arbete.)[br]    * RÅ 2000 not 87. (Undersköterska medgavs avdrag för kostnader i samband med utbildning till sjuksköterska. Reducerad lön utgick från arbetsgivaren under utbildningstiden.)[br]    * RÅ 1994 not 55. (Lärare medgavs avdrag för utbildning som syftade till att erhålla nytt arbete som talpedagog. Under utbildningstiden utgick skattepliktigt utbildningsbidrag.)[br]    * RÅ 1994 ref 4. (Avdrag medgavs för studiekostnader som uppkom vid omskolning från målare till idrottskonsulent. Under utbildningstiden utgick sjukpenning.)[br][br][br]
Ulf Bjarme
2360
37
Oftast hårklyverier, när jag satt i företagsskattenämnd. Jag minns spec ett fall som rörde sig om en struntsumma, ett par hundra och eftersom jag var insatt hur det fungerade var jag övertygad om att jag skulle få rätt. men personen hade formulerat sig fel. Jag hade en avvikande mening så jag hoppas att man överklagade till nästa instans, man har större möjlighet att få rätt om nämnden är oenig.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.