Liten hyresfastighet privat

6
Hej. Ny på forumet så jag provar mig fram.
Äger tillsammans med min man litet hyreshus, och deklarerar idag som näringsfastighet./passiv näringsverksamhet.
Funderar på att registrera bolag då avdrag i näringsfastighet är begränsade.
Enskild firma är väl uteslutet då vi äger/har lån tillsammans. Vad är lämplig företagsform? Kommanditbolag? Vi bor inte i fastigheten, endast uthyrning.
Hur går man tillväga. Är det bara att kontakta skattemyndigheten?
Har man inte bekymmer så köper man ett nytt hus! :-\
720
Bolag startar man genom registrering hos Bolagsverket och det är väl i princip den enda registrering ni behöver göra. Ni kan ju söka F-skatt också hos skatteverket men i princip är det ju inget som fastighetbolaget behöver.[br][br]Sedan kan jag ju ifrågasätta er fundering om att lägga fastigheten i ett bolag för att få avdragsmöjligheter. Ni kan ju fortfarande inte ta med kostnader (det som du kallar att göra avdarg) som inte har med fastigheten att göra och alla de kostnaderna kan ni ju redan idag ha med. Bokföringen för fastigheten ser ju likadan ut på resultatsidan oavsett i vilken form bolaget drivs.[br][br]Däremot kommer ni ju att drabbas av några extrakostnader i samband med ombildning då fastigheten ska köpas till nytt bolag och alltså måste ni betala lagfart igen
6
Hej Redkon, och tack för svar. [br]bra och nyttig information om ny lagfart vid ombildning. [br][br]som jag skrev deklarerar vi idag för passiv näringsverksamhet. Är det fördel att ändra detta till aktiv näringsverksamhet? (anser att vi kan göra det då näringsverksamehten i huvudsak bygger på egen arbetsinsats, även fast arbetstimmarna inte är så höga)[br][br]Avdrag i form av räntor får man väl göra fortlöpande, men fastigheten ger idag ett underskott (vilket vi räknar med att den skall göra i några år till, pga renovering, utbyggnad) [br]Får man göra avdrag av  "årets underskott" mot inkomst av kapital i passiv näringsverksamhet. (nystartad verksamhet) [br][br]Inser att det nog är en idé att lämna bort deklarationsarbetet till någon som [br]"går igång på skatter" det är mycket att sätta sig in i för en novis.
394
1
Det är den verkliga arbetsinsatsen som räknas om verksamheten ska klassificeras som aktiv eller passiv. I ett företag med stor balansomslutning blir antalet arbetade timmar mer betydelsefullt. När det gäller förvaltning av egna fastigheter bör alltså arbetsinsatsen motsvara minst en tredjedels årsarbetstid för att verksamheten ska betraktas som aktiv, enligt Skatteverket. [br][br]Det avgjordes nyligen ett rättsfall i Kammarrätten i Gbg  1157-09, varvid 400 timmar inte kvalificerade för klassning som aktiv näringsverksamhet.[br][br]Kan ni klassa verksamheten som aktiv så kan ni också få använda årets underskott som allmänt avdrag.[br][br]Från Skatteverkets broschyr skatteregler för enskilda näringsidkare RSV 295:[br][br]Undantag från huvudregel[br]Omedelbart avdrag 1 – Nystartad verksamhet[br]Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet[br]( se ”Aktiv och passiv näringsverksamhet”,[br]sidan 4 ), dras av samma år som det har uppkommit.[br]Underskottet får dras av som allmänt avdrag, dvs[br]från inkomst av annan näringsverksamhet[br]och från[br]inkomst av tjänst. Verksamheten[br]ska ha påbörjats år[br]2004 eller senare. Avdrag får göras under de första[br]fem åren. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per[br]år. Överskjutande del får tas med till nästa år och får[br]bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten.[br]För att få dra av underskottet måste hela näringsverksamheten[br]vara nystartad. Det innebär att om du[br]redan driver en näringsverksamhet och påbörjar en[br]ny verksamhet kommer de att ingå i samma näringsverksamhet.[br]Den kan därför inte anses nystartad. Du[br]får inte heller göra avdrag om du någon gång under[br]de fem beskattningsår närmast innan du startade[br]verksamheten, direkt eller indirekt, har bedrivit liknande[br]verksamhet.
Ulf Bjarme
6
hej Ulf.[br]tack för ditt svar. det klarnar

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.