AB vs. EF

88
Detta är en öppen fråga direkt till de som är kunniga i yrket inom redovisning, i praktiken blir det Redkon och Karin i Västergötland.Jag själv är ekonomistuderande, vilket borde ge att jag har kunskaper inom detta. Men redovisning och dess juridiska förfaranden ligger långt från mitt intresseområde (och inriktning) vilket förklarar mina eventuella kunskapsbrister i ämnet.I en annan tråd svarar Redkon att en bokföringsorder inte är tillräckligt underlag för att ersätta eventuellt förkomna verifikat, i detta fallet ett bensinkvitto. I samma andetag berättar du också att kraven skiljer sig väsentligt åt mellan redovisning av de olika bolagsformerna, vilket inte är en motsättning mot invändningen till en bokföringsorder.Det jag skulle vilja ha utrett är varför i så fall det är "slappare krav" på redovisning i en EF gentemot ett AB. Det är fortfarande frågan om vinstdrivande företag, detta trots att AB är eget skattesubjekt medan en EF inte är det (där är man personligen skattskyldig).Vän av ordning (som jag blivit kallad) tycker att det borde ligga samma krav i båda företagsformerna.Jag lämnar öppet för diskussion och utredning av ämnet.
ww.kurslitteratur.se
www.digiart.se
488
Tja, jag blev också lite överraskad när Redkon skrev något i stil med att kraven på kvitton och sånt är tuffare i ett AB än i en enskild firma. Jag håller inte alls med. [br] [br]Både AB:n och enskilda firmor omfattas av Bokföringslagen. Däremot måste en liten enskild firma inte göra någon Årsredovisning, och kollas inte heller varje år av en auktoriserad revisor. På det sättet är kraven tuffare på ett AB. Det kostar tid och pengar att skriva ihop en årsredovisning och låta den granskas av en revisor. [br] [br]Men om t.ex. Skatteverket skulle få för sig att göra revision måste bokföringen vara i ordning och kvittona finnas i en enskild firma lika väl som i ett AB. [br] [br]Handlar det om ett enskilt bensinkvitto eller två som är försvunna tycker jag man kan se mellan fingrarna med det, och nöja sig med räkningen från bensinbolaget. Men kvitton och fakturor ska finnas enligt bokföringslagen och om de ofta saknas är det inte acceptabelt. Då skulle jag bokföra det som ett privat uttag om det vore en enskild firma, och som löneuttag om det vore ett AB. Samma sak om det bara är ett enstaka kvitto som saknas men att beloppet är stort. [br] [br]Om Skatteverket gör revision av din firma kommer de att betrakta dina saknade kvitton just precis som löneuttag. Och hittar de mycket sånt komme de att minnas dig, och återkomma nästa år igen som en kär gammal vän. Om Skatteverket däremot ser att din bokföring ser prydlig ut och alla underlag finns är chansen stor att det dröjer länge innan du ser dem igen.
720
3
Det är en intressant frågeställning och kommer lämligt då jag just nu under hela denna vecka har en revisor sittande på kotoret för att granska en bokföring för ett klientföretag (koncern med 7 bolag så det tar lite tid). Just idag under lunchen kom vi in på disskutionen om hur annorlunda verkligheten är mot vad man fick lära sig i skolan och vilka olika ställningstagande man förväntas kunna ta bara på "känsla" eftersom det inte finns några skrivna regler utan erfarenheten ska styra. [br] [br]Till frågan då. Visserligen skiljer sig reglerna mellan AB och enskild firma inte åt enligt bokföringslagen mer än att ex ett AB aldrig kan avsluta utan bokslut och därför också alltid måste bokföra med balansräkning. Men det finns en stor viktig skillnad mellan ett AB och en enskild firma och det är vems pengarna egentligen är. En enskild firma är egentligen samma som sin"ägare" medan ett AB är en egen person. Om du tar ut pengar ur den enskilda firman utan att ha ordentliga underlag så händer inget annat än att det blir ett privat uttag av summan, tar du däremot ut pengarna från ditt AB som har du tagit pengar från en annan person. [br] [br]Antag nu att du har ett antal verifikat för totalt 1000 där du bara har bokat upp kostnaderna mot en bokföringsorder för att kvittona saknas. Det är inte riktigt men vem upptäcker det i en enskild firma. skatterevision, javisst men hur ofta får du en sådan? om du nu får en vad händer då? Man kommer att säga att du inte kunde verifiera kostnaderna riktigt och återlägga den delen till beskattning så att ditt resultat stiger med 1000 kr och du får betala ytterligare 500 kr i skatt. [br]Jämför då med ett AB. När revisorn granskar, vilket händer varje år, så kommer hon inte att godkänna dessa verifikat det blir istället lön för dig. Innan du kommer så långt som till granskning så har året tagit slut för länge sedan så nu måste du skicka en rättning på lönen till SKM så då direkt ser att du inte redovisat din lön korrekt under året. Vad får du nu betala extra? 1000-lappen är nu nettolön vilket gör att bolaget måste ta upp en lön på 1400 för att du ska få ut 1000 i handen. På dessa 1400 ska sedan bolaget också betala egenavgifter så total blir det ytterligare ungefär 1000 som ska betalas in för att du har fått 1000 i handen. [br]Skillnaden mellan AB och enskild firma här är alltså att i den enskilda firman gör du bara en värdeöverföring mellan dig själv men med ett AB så är det en annan person som lämnat pengar till dig. [br]Här kommer man alltså fram till pudelns kärna egentligen. Det finns mer pengar att tjäna på att "fuska" med verifikat i ett AB än i en enskild firma så därför är också kontrollen noggrannare och kraven högre där.
488
Du har rätt, Redkon, jag hade inte tänkt så långt som till försvunna kvitton som inte upptäcks förrän vid årsbokslutsgranskningen. Jag utgick från min egen verklighet där jag som bokförare jagar kvitton redan under innevarande år. [br] [br]För det mesta brukar blotta hotet att bokföra de kvittolösa uttagen som lön medföra en uppryckning bland dem jag har bokfört åt. När det kommer till kritan har jag sällan haft stora mängder saknade kvitton att bekymra mig om. Men jag har kanske varit lyckligt lottad och för det mesta haft hyfsat seriösa företagare att bokföra åt.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.