Direktavskrivning på ett halvt basbelopp

68
Har läst lite här och var att det föreslås bli så att (alla) företag från och med i år får göra direktavskrivningar för inventarier som kostar mindre än ett halvt basbelopp. Är det beslutat och klart (kan inte hitta nåt på varken bokföringsnämndens eller skatteverkets hemsida annat än att det just finns ett förslag) så att man inte får skäll av skatteverket nästa år.

/Konrad
394
1
Propositionen ligger på riksdagens bord för beslut nu innan sommaren:[br][br]Sammanfattning[br][br]Den 11 mars 2009 överlämnade regeringen propositionen "Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde" (prop. 2008/09:129) till riksdagen. Förslaget innebär att alla företag direkt får dra av inköp av de inventarier som har ett anskaffningsvärde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp (21 400 kronor för 2009). Det är en förenkling för främst enskilda näringsidkare och de mindre företagen, som får en väsentligt förbättrad möjlighet till omedelbart avdrag. Många kommer inte längre att behöva tillämpa reglerna om avskrivningar på inventarier.[br][br]Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009, men får tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008. Således får alla företag som har kalenderår som räkenskapsår tillämpa de nya reglerna under hela 2009.
Ulf Bjarme
2360
31
Det är nog en hel del inlägg från mig ang. detta. Jag är bara lite före min tid. Det här är något jag krävt i många år och som jag gett uttryck för. I dagsläget skulle man tom kunna ha ett basbelopp, men det är ett stort framsteg så långt man redan kommit. Tänk om man även tänkte om i alla överklaganden jag har sedan tidigare år som fortfarande mal i olika instanser som just gäller detta, men då vore deras olika tjänstemän helt plötsligt arbetslösa så det går ju inte.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
68
Kommer det då även att gå att skriva av resten av tidigare inköpta inventarier som idag har ett bokföringsvärde på mindre än ett halvt basbelopp, eller måste man fortsätta med avskrivningar tiden ut? Gör man i så fall skillnad på att det räcker att den enskilda inventarien ligger undrer gränsen, eller får totalbeloppet inte överstiga det halva basbeloppet?
1165
Om jag fattat det hela rätt så kan regeln inte tillämpas retroaktivt och skriva av saker som man påbörjat en avskrivningsplan på. Men det handlar om värdet per förbrukningsinventarie, dvs en skrivare, en kopieringsmaskin och en bärbar dator kan skrivas av var för sig, även om deras sammanlagda inköpsvärde är mer än ett basbelopp.
68
Nån som har en update på om detta gått igenom nu?
60
1
[quote author=sm2uyn link=topic=5264.msg29493#msg29493 date=1258908670][br]Nån som har en update på om detta gått igenom nu?[br][/quote][br][br]Ja, det har gått igenom. Happy days! ;)
1324
2
Det har gått igenom. Men det gäller bara företag vars bokföringsår startade 1/1 2009 eller senare. [br][br]Så har man en Enskild firma som startade 1/10 2008 med förlängt bokföringsår får du vänta till nästa år att handla. [br][br]Hans
450
Har försökt att hitta detta hos skatteverket utan resultat, någon som har en länk?
1324
2
http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/foretag/balansposter/foretagbalansposterfaq/jagharkoptmaskinerochkontorsinventariersomskaanvandasiminnaringsverksamhethurskajagberaknaavdragetfordessainventarieinkop.5.18e1b10334ebe8bc8000117864.html?posid=1&sv.search.query.allwords=inventarie%20avskrivning[br][br][br]Och notering 1. [br][br]http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/foretag/balansposter/foretagbalansposterfaq/jagharkoptmaskinerochkontorsinventariersomskaanvandasiminnaringsverksamhethurskajagberaknaavdragetfordessainventarieinkop.5.18e1b10334ebe8bc8000117864.html?posid=1&sv.search.query.allwords=inventarie%20avskrivning[br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.