Tömning av 1229?

68
Ska konto 1229 (Årets avskrivning maskinger och inventarier) tömmas mot 1220 (Maskiner och inventarier) vid räkenskapsårets början? Detta känns mest rimligt då 1220 då kommer att visa nuvarande värdet på inventarierna.
Jag har noterat att i vissa kontoplaner heter 1229 "Årets avskrivning..." och i andra "Ackumulerade avskrivningar...". I det senare fallet borde ju 1220 egentligen heta "Ackumulerat högstavärde för alla inventarier som vid något tillfälle ingått i företaget."

/Konrad
2066
2
Man kan lägga upp det lite olika, men jag tror 1220 Inventarier och 1229 Ackumulerade avskrivningar, är vanligast. Då är 1220 anskaffningsvärde på företagets inventarier, och 1220-1229 det "nuvarande" bokförda värdet. Om du säljer en inventarie ska den ju bort från ovastående konton, och kommer inte påverka värdet där mer. 
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
68
Ok. Tackar![br][br]Noterar att i senaste BAS-kontoplanen för enskilda firmor finns konto 1221 "Årets nyanskaffning maskiner och inventarier" samt 1222 "Årets ersättning för försäljning av maskiner och inventarier". Använder man sig av dessa antar jag att man även "måste" tömma mot 1220 vid årsskifte.[br][br]Borde det inte vara enklare att göra denna tömning ändå? I så fall borde man väl kunna slippa bokföra utrangering av maskiner som kasseras efter det att deras bokföringsmässiga livslängd passerat? De kommer ju i så fall redan att vara ute ur systemet per automatik, vilket känns säkrare.[br][br]Men om båda går så får jag väl helt enkelt bestämma mig för vilket sätt jag vill köra med.[br][br]/Konrad

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.