Kontroll av indragna F-skattsedlar

507
1
Det förekommer att de som fått sin F-skatt återkallad struntar i detta. Det innebär risker för uppdragsgivare, kreditgivare men också för illojal konkurrens.Det framgår av en uppföljningskontroll som Skatteverket har gjort av 600 fall där F-skattsedeln återkallats.– Syftet var dels att visa att vi gör en uppföljning av återkallelserna, dels att se om det förekom att de aktuella företagarna fortsatte hävda att de hade F-skatt trots att den var återkallad, säger projektledaren Lena Englund.Resultatet visar att av de 200 personer från Skåne som valdes ut för en djupare kontroll fortsatte en fjärdedel att driva verksamhet och åsidosatte samtidigt reglerna. Av dessa har 30 procent blivit skönstaxerade och några har anmälts till åklagare för misstänkt skattebrott.Uppföljningskontrollen har ingått som ett led i en större kontroll av debiteringen av preliminär skatt. Kontrollen under förra året resulterade i höjd debitering av preliminär skatt för cirka 400 skånska företag med ett sammanlagt belopp om drygt 61 miljoner kronor.Att kontrollera om en person eller ett företag har en giltig F-skattsedel är enkelt. Det gör du genom att ringa till skatteupplysningen, 0771-567 567.Fakta: En F-skattsedel är ett bevis för att en företagare sköter sina skatter. Den som inte deklarerar eller betalar sina skatter kan få F-skattsedeln återkallad. Det kan innebära problem eftersom många företag endast anlitar uppdragstagare som har F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att innehavaren sköter sina skattebetalningar. Om F-skattsedeln återkallas får personen en A-skattsedel och ska skattemässigt behandlas som en anställd av uppdragsgivaren.Källa: Skatteverket.se
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.