Missat momsregistrera

1
Ett nystartat företag blev ej registrerat för moms.
De första månaderna förekom inga inkomster/intäkter men däremot en del utgifter/kostnader för leveranser som fakturerats företaget och betalts.

Senare blev företaget registrerat för moms och inkomster började komma in.

Hur ska man göra med den ingående momsen från de första månaderna när företaget ej var registrerat för moms? Ska man begära att få lyfta av momsen ändå eller ska man bokföra dessa fakturor i sin helhet som kostnad?

/ssn
394
1
[br]Om du redovisar moms i inkomstdeklarationen brukar Skatteverket godta att man yrkar avdrag för ingående moms för utgifter före registreringen. Du kan ju göra ett "öppet yrkande" om avdraget.[br][br]Så här står det i momsbroschyren om registreringen. [br][br]Måste jag vara momsregistrerad?[br][br]Momsregistrering är en förutsättning för att du ska[br]kunna utfärda korrekta fakturor med moms. Det[br]finns företag vars verksamhet inte medför skyldighet[br]att fakturera moms, men som ändå har rätt till återbetalning[br]av den moms företaget har betalat. För dessa[br]företag är registreringen en förutsättning för återbetalning.[br]Du ska alltid – oavsett hur mycket du säljer för –[br]anmäla dig för registrering om du är skyldig att ta ut[br](debitera) moms. Anmälan bör lämnas 14 dagar innan[br]verksamheten påbörjas. [u]Verksamheten anses vanligtvis[/u][br][u]påbörjad när du börjar sälja varor eller tjänster[/u].[br]Om du dröjer med att lämna registreringsanmälan[br]kan du få betala ränta pga. att du betalar momsen för[br]sent.[br][u]Om det finns särskilda skäl kan verksamheten anses[br]påbörjad så snart du haft kostnader för verksamheten.[/u]Du kan då ansöka om registrering för moms innan du[br]räknar med att få intäkter. Det brukar kallas att man[br]ansöker om registrering under ett uppbyggnadsskede.[br]Om du vill använda den möjligheten ska du[br]särskilt ange detta i din registreringsanmälan.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.