Svinn

9
Jag har egen firma och använder kontantmetoden/bokslutsmetoden. Under året har jag varut tvungen att kassera livsmedel för ett marknadsvärde på ca 10 000 kr p g a att bäst-före-datum passerat. Skall detta bokföras på något sätt :o?
117
Hej![br][br]Jag antar att du löpande under året bokför dina inköp på ett konto i klass 4  för varuinköp och att du i samband med bokslutet gör en lagervärdering/inventering. [br][br]I det fallet behöver du inte bokföra något, då kostnaden för svinnet uppstår automatiskt i klass fyra i samband med bokslutet.[br][br]Bokför du däremot alla varuinköp mot lager i klass 1 för du kreditera lagerkontot med kostnaden för svinnet och debitera konto för kostnad såld vara.[br][br]Jag hoppas att jag gjorde det begripligt. Lagerbokföring är inte det lättasta alla gånger.[br][br]Mvh[br][br]Henrik Öhrn[br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)
9
Tack för snabbt svar, och ja, jag bokförde inköpet på 4010 - varuinköp.[br][br]Kan du ta den här på en gång: De nya reglerna med förenklat bokslut innebär att jag måste göra en balansräkning. Det har jag inte gjort innan och jag har därför inte bokfört egna insättningar och uttag tidigare. Jag vet alltså inte vad jag har för eget kapital/ ingåebnde balans i början av 2007 (eller något år överhuvud taget). Tokigt förstås, men hur fixar man till det i det förenklade bokslutet 2008, skall man uppskatta :blink?
117
Hej![br][br]Det är svårt så här på rakt hand, när jag inte ser några siffror. Men om man antar att din verksamhet är väldigt enkel, så skulle jag som ingående balans räkna exempelvis banktillgodohavande, lagervärde, kassa. Som skulder kanske du har några leverantörsskulder, momsskuld etc. Mellanskillnaden där är det egna kapitalet. [br][br]En liknande uppställning gör du för utgående 2008 och då får du skillnaderna.[br][br]Du behöver inte hålla reda på egna uttag, egna insättningar. De har inge betydelse ur skattehänseende, då den vinst du gör beskattas som tjänst ovanpå din eventuella ordinarie anställning.[br][br] [br]Har du frågor får du gärna kontakta mig.[br][br]Mvh[br][br]Henrik Öhrn[br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)
9
Summa på banken är ju lätt att se och skulder har jag inga förutom någon enstaka obetald leverantörsfaktura. Skall skuld till Skatteverket räknas som skuld? Någon fysisk kassa har jag inte (= min privata ekonomi) men jag har dock alltid bokfört på kassakontot 1910 vid kontanta betalningar. Måste jag räkna ut vad det "borde" vara i kassan genom att gå igenom alla års bokföringsunderlag sedan jag startade företaget för flera år sedan?
117
Hej![br][br]Nej det behöver du inte. [br][br]Jag rekommenderar dock alltid att INTE blanda ihop företagets och den privata ekonomin för mycket.[br][br]Mvh[br][br]Henrik Öhrn[br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)
720
[quote author=henrikohrn link=topic=3957.msg18595#msg18595 date=1212414374][br]Hej![br][br]Du behöver inte hålla reda på egna uttag, egna insättningar. De har inge betydelse ur skattehänseende, då den vinst du gör beskattas som tjänst ovanpå din eventuella ordinarie anställning.[br][br] [br][/quote][br][br]Det var väl en sanning med modifikation. Man bokför inte för skatteverkets skull utan för att uppfylla reglerna i bokföringslagen. att inte privata uttag och insättningar påverkar resultatet innebär alltså inte att man slipper bokföra dem.[br][br]I öppningsbalansen (som du skulle gjort i samband me deklarationen i fjol) så måste du avgöra vilka tillgångar som tillhör firman och vilka som inte gör det. Om du klassar ett bankkonto som firmans då så ska alla transaktioner över det kontot bokföras eftersom salot på kontoutraget när året är slut skall stämma me din bokföring. Klassar du kontot som privat så måste de transaktioner som tillhör firman bokas som privata insättningar eftersom u betalar/får betalt till ditt privata konto.
9
Så har jag inte gjort förut. Jag har visserligen ett Plusgirokonto där alla transaktioner har bokförts utom en handull överföringar till mitt privata konto samt inbetalningar till Skatteverket (dessa har dock förklarats på en bilaga till bokföringen). [br][br]På mitt privata konto har jag bokfört några transaktioner som handlar om telefon, annonsering och porto. Huvuddelen av transaktionerna har jag där inte konterat eller förklarat. Är detta felaktigt enligt bokföringslagen (för enskild firma som omsätter under 1 miljon kr och använder bokslutsmetoden/kontantmetoden)?
117
Hej![br][br]Det är självklart att alla transaktioner som berör ett bankkonto som tillhör företaget skall bokföras.[br][br]Jag var nog lite otydlig i mitt svar. Det jag menade och som jag trodde att frågeställaren menade var om man behöver specifiera det egna kapitalet i egna uttag, insättningar, kapital etc. och det behöver man inte.[br][br]Självklart skall bokföringslagen följas annars kan man verkligen få trubbel med det ena och andra om det skulle ske en granskning.[br][br]Min beskrivning tidigare utgick från att man inte tidigare vissta vad som var egna uttag etc. [br][br]Med vänlig hälsning[br][br]Henrik Öhrn[br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.