Grundbok o Huvudbok i bokföring med dagboksblad!

9
Har inte riktigt förstått vad det innebär med grundbok o huvudbok. Jag har endast 2 inteäkter varje månad o några få utgifter varje år. Förstår inte meningen med att först skriva någon slags kassabok (grundbok) o sedan in det i huvudboken. Jag använder mig utav dagboksblad. I de exempel som skattemyndigheten tar upp i "Bokföring, bokslut och deklaration" står det ingenting om grundbok o huvudbok när det gäller dagboksbladsbokföring.

Gör jag fel när jag skriver direkt till huvudboken (dagboksbladet)?
589
1
Jag tycker inte att du gör fel. Huvudsaken är att du har ordning på verifikationerna och det är väl svårt att undvika om du har så få och gör på det här sättet?
9
Tack för svaret. :)
117
Problemet här är att det finns två lagstiftningar att följa, skattelagstiftningen och bokföringslagen. Dessa två går inte alltid hand i hand. Enligt bokföringslagen skall bokföringen vara ordnad systematiskt och kronologiskt. Det kronologiska får du i grundboken där du skriver upp affärshändelserna i den ordning de uppstår. I huvudboken erhålla den systematiska ordningen då händelserna skrivs in på olika så kallade konton.[br][br]Om du för en "kassabok"  (grundbok) är det dock fullt tillräckligt om den är ordnad som en kolumndagbok. I respektive kolumn har du då händelserna konton som bank, intäkter, kostnader etc. Händelserna skrivs in på varje rad. Då får du en tillräckligt god bild av ditt företag och uppfyller samtidigt bokföringslagens krav.[br][br]Med vänlig hälsning[br][br]Henrik Öhrn[br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.