apportegendom vid start av AB

7
Hej!

Bedriver idag en enskild firma som går bra och är därför på gång att omvandla till AB. När ett nytt AB skapas så ska kontanter alternativt inventarier till ett sammanlagt värde av minst 100kkr tillföras det nya bolaget.
Då jag redan idag har en del inventarier i den enskilda firman, så har jag försökt ta reda på vad som gäller om dessa ska föras över som apportegendom till det nya bolaget. Dock ser jag inte alla dessa regler som självklara. Kanske någon av er som gjort detta tidigare kan hjälpa mig på traven.

1. Om jag har inventarier i den enskilda firman som ej är avskrivna så ska de föras över (säljas) till det bokföringsmässiga värdet. Varken mer eller mindre. Dessa inventarier får en ny avskrivingsperiod i det nya bolaget och jag behöver inte betala soc avg och inkomstskatt från den enskilda firman. Korrekt?

2. Inventarier som redan är avskrivna eller som betraktats som förbrukningsinventatier har ett bokföringsmässigt värde på 0kr.
Om dessa har ett marknadsmässigt värde så kan de föras över (säljas) till det marknadsmässiga värdet. Värdet ska intygas av en revisor. Jag behöver ej betala soc avg eller inkomstskatt så länge inventarierna inte säljs till underpris. Korrekt?

3. Inventarier med bokföringsmässigt värde på 0kr, men har ett marknadsmässigt värde (som fråga 2), men säljs till ett underpris så måste soc avg och inkomstskatt betalas på mellanskillnaden.

4. Inventarier med bokföringsmässigt värde på 0kr, men har ett marknadsmässigt värde (som fråga 2) säljs till ett överpris. Är detta alternativ överhuvudtaget möjligt och vad gäller då?


Några andra saker jag bör tänka på vid apportegendom?
720
Innan man vecklar in sig i långa förklaringar så är frågan:[br][br]Ska du sälja inventarierna till bolaget eller överföra dem som appportegendom? Om det är apportegendom, varför kan du inte göra en apport med hela den enskilda firman?
7
Tja, det är ju en bra frågeställning.  :)[br][br]Jag har uppfattat det som att det är mest fördelaktigt att få inventarierna värderade av en revisor och använda dessa som apportegendom till det nya ABet, men det är det kanske inte? Att använda hela den enskilda firman som apportegendom är väll ändå inte möjligt, utan enbart inventarier?[br]Verksamheten i sig kan väll inte värderas och användas som apportegendom?
720
Du har i praktiken 4 olika möjligheter att starta AB med en enskilda firman som bas[br][br]1 Du gör en ren apportemmission med de inventarier du har i den enskilda firman. Du får dem värderade av en revisor till 100.000 och köper ut dem privat ur den enskilda firman. Har inventarierna ett lägre bokfört värde än vad du köper em för så blir det ett resultat som du måste beskatta. Dessutom så blir det en momseffekt här då en enskila firman måste sälja till dig inkl moms.[br][br]2 Du gör en emmission med hela den enskila firman. Revisorn intygar att det egna kapitalet i firman är minst 100.000 (det är alltså balansräkningen som gäller). Du måste dock ha så mycket kapital i pengar att du kan tillföra pengar motsvarande den latenta skatteskulen på de perioiseringsfonder som ju inte finns bokförda men ändå överförs till AB:et.[br][br]3 Du startar bolaget med 100.000 i kapital, alltså ingen riktig apportmmission. Det första du gör när bolaget är registrerat är att göra ett köp av inventarierna från enskilda firman. I det läget behövs inget revisorsintyg och det blir ingen momseffekt.[br][br]4 Samma som 3 men istället för, eller i kombination med, inventarierna så betalar  AB:et också en peng för övertagandet av rörelsen. Detta blir en goodwillpost i AB:et.
193
Hej Space,[br][br]när det gäller apportegendom kan jag bara instämma i Redkons tips.[br][br]Och som han säger: vid apportegendom gäller revisorsintyg.[br]Om du helt sonika skjuter in 100 tkr kontant gäller bankintyg.[br][br]Kan bara rekommendera dig att köpa ett lagerbolag (ett urstädat bolag med färdigt organisationsnummer). Det går fortare och är betydligt lättare. Du kan dessutom få affärsjuridiska råd av bolagsjurist.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.