dra av för hyra för rum hemma?

1
Har byggt om hemma för att ha min mottagning där. Rummet kommer endast att användas till min mottagning.
Hur funkar det med hyra till mig själv för rummet i fråga? Blir det fördelaktigt att hyra av mig själv, eller förlorar jag på det i det långa loppet?? eftersom jag då får ta upp det i min privata deklaration som inkomst?
Kan jag dra av något för ombyggnaden? El? mm?
394
1
Du kan dra av i din näringsverksamhet för ombyggnad och skäliga driftskostnader enl Skatteverkets broschyr SKV 295. Du tar då inte upp någon inkomst privat. [br][br][b]Särskilt anpassad lokal i bostaden[/b][br]Om du använder en del av din bostad till näringsverksamheten[br]kan du i vissa fall få avdrag för det. En förutsättning[br]är att det är en särskilt anpassad del av[br]bostaden. Med hänsyn till läge, inredning eller användning[br]ska denna del inte alls, eller endast obetydligt,[br]kunna användas som bostad.[br]Du kan i så fall få avdrag för skälig del av hyra, värme,[br]vatten m.m. Räntor och tomträttsavgäld kan du inte[br]få avdrag för eftersom du får det i inkomstslaget[br]kapital.[br]Särskilda kostnader för verksamheten, t.ex.[br]speciell ventilation, får du också avdrag för. Däremot[br]kan du inte få avdrag för någon del av allmänna kostnader[br]för bostaden. Du får t.ex. inte något avdrag om[br]du målar om eller reparerar hela husfasaden.[br]Om bostaden ägs av din make ( vilka som räknas[br]som make i skattesammanhang, se sidan 47 ) har[br]du samma möjligheter till avdrag som maken skulle[br]haft om han bedrev verksamheten. Det vill säga du[br]kan då göra avdrag för skälig del av hyra, värme[br]vatten[br]m.m.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.