Överavskrivning

54
Vill någon förklara hur jag räknar ut en överavskrivning?

                saldobalans                      omföring
1220 deb          256420                     
1229 kre                      55776                              kred  25642
2150  kred                  31064                              kre ???
hur får jag till rätt summa på 2150 kre ovan
54
Om jag fattat rätt så är överavskrivning så här[br]Låt säga att jag skriver av tillgång normalt med 10% 149000 kronor[br]Då blir det så här[br]10%#149000 = 14900[br][br]30%#149000 = 44700[br][br]då blir avskrivning över plan 44700-14900 = 29800[br][br]Har jag rätt?
720
Både ja och nej.[br][br]Principen är rätt, överavskrivningen är mellanskillnaden mellan en planenliga avskrivningen och den skattemässigt högta tillåtna avskrivningen. [br][br]Däremot räknas värdena på olika belopp. Den planenliga avskrvningen gör du utifrån anskaffningsvärdet, den skattemässiga avskrivningen utifrån bokfört värde (30-regeln) eller anskaffningsvärden (20-regeln).[br][br]Det är pga detta som det inte är en självklarhet att 30-regeln är den som ger mest avskrivning, det kan lika gärna vara 20-regeln som ger högsta beloppet.
54
hur räknar jag ut fråga nummer 1 här ovan?
720
Det går inte med bara de uppgifter du lämnat. Man måste veta[br]1 Vad anskaffningsvärdet är[br]2 Vilka år du köpt in dem[br]3 Och hur mycket du redan skrivit av på resp konto för planenliga avskrivningar och överavskrivningar
54
anskaffvärdet är 256420[br][br]i första frågan länst opp står redan tidigare avskrivningar.
589
1
Men du måste också skriva NÄR inventarierna är inköpta (uppdelat på vilka år de är inköpta) för att överavskrivningar ska kunna räknas ut.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.