Missade verifikation - vad göra?

13
Jag har bokfört fram till den 4:e både i pärm och i bokföringsprogram. Nu visar det sig att jag missade en sak som hände den 3:e. Vad göra?

Ska jag fortsätta verifikationsordningen i kassaboken/pärmen? Ska jag sätta in den nya verifikationen före den nya eller efter (datum- eller verfikationsnummerordning?)? Ska jag bara "backa" en dag i bokföringsprogrammet och bokföra den här?

Det här borde vara ett ganska vanligt problem som jag inte vet lösning på än  :roll:
26
Verifikationsnummerordningen ska du inte ändra på. Jag backar till rätt datum i programmet, är väl bra att följa datumordning så långt det går men såna här grejer kommer ju alltid att inträffa.[br]
394
1
Ja det är det bästa.[br]Bokföringslagen har inget krav på att registreringen ska ske i tidsföljd. Huvudsakenär att den kan presenteras i registreringsordning och uppdelat på konton.  Med moderna datorprogram görs det automatiskt.[br][br]Ur bokföringslag 1999:1078[br][br]5 kap Grundbokföring och huvudbokföring[br] [br] 1 § Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i [color=red]registreringsordning [/color] (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.[br][br] [br]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.