Förmånsbeskattning av bränsle för tjänstebil

22
Hej,Vi (min fru och jag) har via våra arbeten varsinn tjänstebil. Avtalen skiljer sig åt och har en undran kring detta.Mitt tjänstebilsavtal

Min arbetsgivare betalar allt bränsle och jag rapporterar in de tjänsemil jag kör. Resten är privatmil. Kostnaden för privatmil blir jag förmånsbeskattad för (verklig kostnad * 1.2). Detta belopp betalar jag skatt på.

Ex. jag har kört upp bränsle för 1000 kr, varav 200 kr är tjänsterelaterade. Alltså skall jag förmånsbeskattas för 800 kr d.v.s. 800 x 1.2 = 960 kr. Vid 50% marginalskatt ger detta en personlig kostnad på 960 kr x 0.5 = 480 kr.

Detta är helt rimligt tycker jag och inte svårt att förstå.Min frus tjänsebilsavtal

Detta ser lite konstigare ut och inte logiskt enligt oss.

Företaget betalar allt bränsle via utgivna bränslekort. Hon rapporterar in antalet tjänstemil och resten klassas som privatmil. Kostnaden för privatmilen skall hon betala via nettolöneavdrag. Så långt är det inte konstigheter, olika tjänstebilsavtal ser olika ut och olika förmånliga. Sen kommer det konstiga. Hon blir förmånsbeskattad för privatmilen, 20 % av privatkostnaden skall hon betala skatt för (som hon redan har betalat för med skattade pengar via nettolöneavdraget).

Ex. hon har kör upp bränsle för 1000 kr, varav 200 kr är tjänsterelaterade. Alltså skall hon förmånsbeskattas för 800 kr d.v.s. 800 x 0.2 = 160 kr. Vid 50% marginalskatt ger detta en personlig extra kostnad på 160 kr x 0.5 = 80 kr. Alltså kostar hennes privatmil 880 kr.[color=red]Visst, det är inga jättepengar men vi tycker att det är principiellt fel och ser inte logiken i att förmånsbeskattas för något som man redan har betalat för, med redan skattade pengar. [/color][color=navy]Kan någon belysa detta ämne och kom med egna synpunkter/kommentarer.[/color]Bolagets avsnitt som anger detta:

11. Drivmedelställer via drivmedelskort till förarens förfogande. Föraren kan välja ett eller flera drivmedelskort. Drivmedelskort erhålles från de drivmedelsbolag har rabattavtal med, Shell, Statoil, OKQ8 eller Preem. Drivmedelskortet är personligt och får endast användas för betalning av drivmedel, olja, K-sprit, spolarvätska, parkering i tjänsten och bilens normala förbrukningsvaror (glödlampor, torkarblad etc.) samt biltvättar.följer den s k "Kompletteringsregeln", vilket innebär att föraren skall betala den faktiska drivmedelskostnaden för privatmil. Detta sker genom månatligt löneavdrag som baseras på en vid varje månadsskifte inrapporterad sammanfattning av körjournal, där såväl förarens tjänstemil som körda privata mil framgår. Avdraget kommer då att avse kostnaden för föregående månads privatmil. Av den delen som är privat körning läggs ett förmånsvärde på 20% av detta belopp på toppen av bruttolönen och utgör därmed skatteunderlag.Förlust av drivmedelskort skall omedelbart anmälas till (tel xxxxxxx) alternativt respektive kortutställare (se körjournal) för spärrning.
Skattemyndighetens avsnitthttp://skatteverket.se/rattsinfo/meddelanden/04/skvm_200429.html
/ Jocke
50
Min kollega har tjänstebil coh han lägger själv ut för allt bränsle. Han betalar för all bensin och får bränsleersättning för tjänstemilen. Det konstiga i detta är att den av myndigheterna fastlagda bränsleersättningen är 9 kronor per mil. Detta medför eftersom han inte kör en jättesnål bil att han måste betala för tjänstekörning. [br] [br]En annan diskussition kansek men lika kosntigt.
30
Mm..schablonbeloppet 9 kr per mil är inte riktigt anpassat till dagens bensinpriser.
ww.ekonomikonsulter.se - Lär dig starta eget företag! Starta-eget-skola, ekonomiskola och bokhandel. Hitta ekonomikonsulter med avancerad sökfunktion.
50
Nä det kan man ju lungt säga. [br] [br]Själv kör jag egen bil i tjänste och betalar förmodligen mer eftersom jag ersätts med 17 kr/mil. Jag kör därför en Golf som är relativt billig i drift. [br] [br]Schablonen 17 kr/mil är inte heller helt verklighetsförankrad anser jag.
30
Att du kan få 17 kr per mil skattefritt beror på att du kör med egen bil således har kostnader utöver drivmedlet, såsom slitage och värdeminskning. [br] [br]9 kr per mil i skattefri ersättning gäller då man kör med förmånsbil (tjänstebil) men betalar drivmedlet för resor i tjänsten själv.
ww.ekonomikonsulter.se - Lär dig starta eget företag! Starta-eget-skola, ekonomiskola och bokhandel. Hitta ekonomikonsulter med avancerad sökfunktion.
4
Jag kan inte svara hundraprocentigt att jag har rätt i detta. Förmånsvädet som lägg till 20% är förmånsvärdet av tjänstebil. Ett förmånsvärde är olika beroende av hur kostnaderna för bilen fördelas mellan företaget och den anställde. T.ex. kan ett företag betala för all privat körning. Det innebär ett högre förmånsvärde. [br] [br]Du ska således inte se det som om din fru betalar 80 kr för bensinen utan att hon betalar för brukandet av bilen.
22
[quote="guran"]Jag kan inte svara hundraprocentigt att jag har rätt i detta. Förmånsvädet som lägg till 20% är förmånsvärdet av tjänstebil. Ett förmånsvärde är olika beroende av hur kostnaderna för bilen fördelas mellan företaget och den anställde. T.ex. kan ett företag betala för all privat körning. Det innebär ett högre förmånsvärde. [br] [br]Du ska således inte se det som om din fru betalar 80 kr för bensinen utan att hon betalar för brukandet av bilen.[/quote] [br] [br]Nja, håller inte med om den åsikten. Hon betalar ju för rättigheten att kunna nyttja bilen privat genom förmånsvärdet på bilen (ej bränslet). Eftersom hon betalar en ganska stor summa för denna rättighet och betalar den faktiska bränslekostnaden för privatmil, varför då förmånsbeskattas för privatbränslet?? [br] [br]En möjlig vinkling skulle kunna vara att de 20% skall täcka in kostnaden för service, däck,...etc för privatmil, alltså de kostnader som är direkt relaterade till körsträckan. [br] [br]Egentligen "gnäller" vi inte över pengarna utan snarare att vi inte förstår VARFÖR. Regeringen/Skatteverket måste ha en motivering varför det är på detta vis men har inte lyckats få tag i denna motivering.
/ Jocke
4
Glöm mitt inlägg. Det är helt fel. Jag har läst igenom Skatteverkets information i frågan: http://www.skatteverket.se/rattsinfo/meddelanden/04/skvm_200429.html [br] [br]Enligt min tolkning gör din frus arbetsgivare helt fel. Det ska inte läggas på någon förmån för drivmedel eftersom hon betalar drivmedlet helt själv. Det finns således ingen förmån.
30
Jag vet inte svaret på din fråga, men se ändå fäljande resonemang: [br] [br]När arbetsgivaren bekostar drivmedlet för din privata körning får du, som du skriver, en drivmedelsförmån som värderas till 100 % + 20 %, genom att arbetsgivaren multiplicerar den beräknade drivmedelskostnaden med 1,2. [br] [br]När din fru förbrukar drivmedel vid privat körning för 100 kr blir förmånen först 120 kr, men den minskas sedan med ett belopp motsvarande det nettolöneavdrag som arbetsgivaren gör, dvs med 100 kr. Då återstår de 20 kr, eller 20 %, som hon i slutändan förmånsbeskattas för.
ww.ekonomikonsulter.se - Lär dig starta eget företag! Starta-eget-skola, ekonomiskola och bokhandel. Hitta ekonomikonsulter med avancerad sökfunktion.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.