Standardisering av tjänster och stöd till småföretagare

232
Standardisering av tjänster och stöd till småföretagareTjänster och stöd som erbjuds småföretagare måste svara mot de verkliga behov som varje enskild företagare kan ha. För att underlätta bedömning och behov av innehållet i sådana tjänster och stöd kommer nu europeiska riktlinjer att tas fram.

Du eller din organisation är välkommen att vara med och påverka dess innehåll genom att delta i en motsvarande svensk spegelkommitté på SIS.

– Riktlinjerna ska ge vägledning för såväl småföretag som för dem som erbjuder tjänster eller stöd till just småföretag. De kommer bland annat att innehålla en checklista som ska underlätta kommunikationen mellan leverantören och mottagaren. Det gäller även vilka krav som bör ställas i samband med köp av tjänster eller erhållande av stöd, säger Karita Thomé, projektledare på SIS.

Ett informationsmöte om ”Tjänster och stöd till småföretagare” äger rum på SIS den 28 februari. För mer information och/eller intresseanmälan kontakta projektledare Karita Thomé,

08-555 520 37, [email protected]http://www.sis.se/pdf/inbjudan_bussines_support.pdf
M-Daniel Johansson

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.