STARTA INTE EGET - EGENANSTÄLL

2
Syftet med detta inlägg är att öka medvetenheten om och initiera en diskussion kring konceptet Egenanställning (att vara Egenanställd och Hyr En/Din Arbetsgivare).

BAKGRUND
Trenden att rörligheten på arbetsmarknaden ökar är tydlig. Företagen efterfrågar allt mer flexibel och specialiserad arbetskraft on-demand och för en viss period. Ett bevis på det är bemanningsbranschen som har fördubblats på tio år. Arbetskraften blir allt mer van och bekväm med att jobba i projektform och på tidsbegränsade uppdrag. På en arbetsmarknad med de här egenskaperna ser individen möjlighet att vara yrkesverksam antingen som 1) fast anställd, 2) projektanställd (hos arbetsgivaren direkt eller via bemanningsbolag) eller 3) som anlitad i egen firma. Det startas en hel del fåmansverksamheter inom företagstjänster men långt fler människor när idéer kring och drömmar om att kunna erbjuda sin arbetskraft i egen firma.

Varför startar då inte fler egna tjänsteföretag? Där är praktiska, ekonomiska och mentala trösklar att starta och driva eget. Många upplever det som som krångligt, tråkigt, tidskrävande och kanske direkt obehagligt att behöva registrera firma/F-skatt, preliminärdeklarera, bokföra, betala skatter och moms, administrera löner, fakturera, göra bokslut och samtidigt ha koll på företagsjuridiken. Entreprenören vill kunna fokusera på att leverera och utveckla sin tjänst. Då är EGENANSTÄLLNING ett möjligt alternativ.

VAD ÄR EGENANSTÄLLNING?
’Egenanställning’, en term som är något missvisande, innebär att EN ENTREPRENÖR SOM VILL KUNNA ERBJUDA SINA TJÄNSTER TILL FÖRETAG KAN GÖRA DET VIA ETT SK EGENANSTÄLLNINGSFÖRETAG, UTAN ATT BEHÖVA STARTA EGET FÖRETAG OCH UTAN F-SKATT. För att hålla isär begreppen behövs följande definition:

KONTRAKTOR: EN PERSON (ENTREPRENÖR ELLER JOBB/UPPDRAGSSÖKANDE) SOM TILLHANDAHÅLLER SINA TJÄNSTER TILL FÖRETAG SOM ANSTÄLLD I ETT EGENANSTÄLLNINGSFÖRETAG

Egenanställningsföretaget har en administrativ funktion och fungerar som avtalspart gentemot uppdragsgivaren och som arbetsgivare åt kontraktorn. Egenanställningsföretaget sköter allt kring fakturering, bokföring, löneadminstration, skatter och försäkringar. Kontraktorn ansvarar själv för anskaffning av uppdrag, dvs marknadsföring och för att leverera tjänsten. I punktform fungerar det så här:

1) Kontraktorn marknadsför själv sina tjänster hos potentiella uppdragsgivare. Kontraktorn avgör alla parametrar för sitt erbjudande - vad det är för tjänster han/hon vill sälja, till vilket pris och när tjänsten ska levereras.
2) När kontraktorn funnit en kund meddelar han/hon egenanställningsföretaget som knyter a) ett uppdragsavtal med uppdragsgivaren och b) ett anställningsavtal med kontraktorn.
3) Kontraktorn levererar tjänsten till uppdragsgivaren och skickar ett fakturaunderlag till egenanställningsföretaget
4) Egenanställningsbolaget skickar en faktura till uppdragsgivaren som uppdragsgivaren betalar
5) Egenanställningsbolaget betalar arbetsgivaravgifter, löneskatt och försäkringar
6) Egenanställningsbolaget betalar på vanligt vis ut lön till kontraktorn.

För denna service tar egenanställningsföretaget oftast en procentuell avgift på fakturerat belopp.

Fördelar
Vilka fördelarna med att använda sig av ett egenanställningsföretag istället för att starta egen firma är många och individuella. De som brukar nämnas är:

• Bekvämt för kontraktorn att slippa företagsadministrativa uppgifter såsom bokföring och fakturering. Kontraktorn utför tjänsten och får lön
• Kontraktorn kan fokusera på att marknadsföra, leverera och utveckla sin tjänst. Det kan i många fall ge en högre ’vinst’ för kontraktorn än om han/hon varit tvungen att administrera sitt företag.
• Enkelt och snabbt att starta. Det tar tid att registrera firma, ordna med F-skatt och moms och ordna med t ex banktjänster. Denna ’ställtid’ är en faktor för alla dem som fått en förfrågan från en potentiell uppdragsgivare av typen ”Vi vill inte anställa men vi behöver anlita någon som du att utföra uppgift X. Och vi behöver det idag, helst igår!” Har man inte redan ett företag får man tacka nej till förfrågan.
• Inga initiala omkostnader. Att upprätta ett fungerande företagsskal kostar i form av registreringsavgifter, banktjänster, bokföringsprogram, försäkringar och bokförings- och redovisningstjänster.

FÖR JOBBSÖKANDE!
Egenanställningskonceptet är inte bara för personer med entreprenörsambitioner. Det kan också vara ett alldeles utmärkt redskap för den ambitiöse jobbsökaren. Låt oss ta ett exempel:

Martin är jobbsökande. Han är utbildad inom och har några års erfarenhet från en bransch som kännetecknas av relativt hög arbetslöshet och många jobbsökande per ledig tjänst. Martin är ambitiös och väldigt duktig på det han gör. Han trivs inte alls med att vara arbetslös och han söker aktivt och systematiskt jobb. Problemet för Martin är att hans jobbansökningar hamnar tillsammans med 100 andra och han försvinner i mängden. Vad kan Martin behöver ett sätt att vässa sitt erbjudande till arbetsgivarna och signalera att han är ambitiös, driven och flexibel. Han är medveten vikten av att ”få in foten” hos arbetsgivaren och visa vad han går för. Martin får nys om egenanställningskonceptet och förstår att det kan vara ett verktyg för honom att ”gå före i kön”. Han har gjort om sina jobbansökningar och erbjuder nu företagen möjligheten att anlita honom via ett egenanställningsföretag. På detta sätt har Martin gett företaget en extra valmöjlighet på vilken de kan använda honom som resurs, de slipper att anställa och de kan på ett enkelt sätt ’testköra’ Martin under en period. Martin har samtidigt sänt en positiv signal om sina personliga egenskaper (driven, flexibel och ambitiös) till företagen.

Martins erbjudande kan uppfattas som speciellt fördelaktigt för mindre företag som har tillväxtpotential men av någon grund inte önskar anställa. Orsakerna kan vara att man inte vill ta risken med en nyanställning, man vill vara en bemanning som kan följa konjunkturen, man vill hålla nere pappersarbetet eller så har man en säsongsbetonad verksamhet.

AVSLUTNINGSVIS
Egenanställningskonceptet har många aspekter och frågeställningar. Denna artikel avhandlar inte frågor som den samhällsekonomiska nyttan med egenanställningsföretag eller kontraktorns rätt till socialförsäkringar och a-kassa. Kommentarer på forum som Linkedingruppen SVENSKA JOBB är varmt välkomna. Har du specifika frågor så går det bra att maila dem till mig, [email protected] .

Om skribenten
Jonas Wander-Levin har en magisterexamen i finansiell nationalekonomi från Lunds Universitet. Jonas driver sedan 2007 egen konsultfirma inom bank/finans och IT och arbetar också ideellt med drift och konceptutveckling i Xontraktor Ekonomisk Förening.

Artikeln finns också att hämta i PDF-form här: http://www.xontraktor.se/index.php/2-nyheter/33-egenanstall
207
3
I praktiken låter det oerhört smidigt med "egenanställning" men hur fungerar det i praktiken? Finns någon statistik. Gjorde själv innan fjol en enkätundersökning om just "egenanställning" och frågeställan kring uppdrag som sådan eller som "riktigt" näringsidkare dvs. t ex enskild näringsidkare med egen F-skatt etc. Enkäten säger att det inte är så lät som det låter. Frågade väl kanske högst 1000 verksamma företag/personer, få visste om denna typen av "egenföretagande" men tyckte det verkade bra, nytt, och modernt men endast en bråkdel pga. t ex (säkerhetsmässiga själ) Av dem som skulle kunna tänka sig anlita en sådan som är under en sk "egensanställning" via t ex "Frilans Finans, Convoy, Cool Company" etc. Tanken är god med "egenanställning" men i praktiken fungerar det väl sisådär uppfattar jag det som. Marknaden kan bli större, bättre och tydligare. Hänvisa till någon annan och ett annat företags org.nr, f-skatt, momsnr fungerar opraktisk.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.