Många skulle definiera en hobby som något man sysslar med på fritiden, utanför sitt vanliga arbete. Men vad händer egentligen när man börjar tjäna pengar på sin hobby? Det kan till exempel handla om att man säljer några av de tavlor som man målat på sin fritid. Är det i redovisningssammanhang då fortfarande en hobby eller har det gått över till en näringsverksamhet? Vi reder i denna artikel ut vad reglerna säger och vart gränsen dras.

Skillnaden på hobby och näringsverksamhet

Definitionen av en hobby är i detta sammanhang en aktivitet som uppfyller följande punkter:

  • Något som man utövar på sin fritid
  • Något som inte är en persons huvudsakliga försörjning
  • Något som man gör utan vinstsyfte

Exempel på dessa aktiviteter kan vara hemslöjd, biodling, jakt, fiske, trädgårdsodling, djuruppfödning eller kulturell verksamhet. Även verksamhet som bedrivits i samband med skolundervisning så som Ung Företagsverksamhet räknas som en hobby och deklareras utifrån deklarationsreglerna för hobbyverksamheter som du kan läsa mer om längre ned på denna sida.

Missa inte: 10 hobbys att tjäna pengar på

En näringsverksamhet å andra sidan är något som bedrivs självständigt och med vinstsyfte. Med självständigt menas att man driver en egen verksamhet och inte är anställd av någon för att utföra arbetet. Utför man dock bara några enstaka uppdrag är det inte alltid att dessa räknas som näringsverksamhet trots att de utförs självständigt och med vinstsyfte. Inkomsterna från dessa enstaka uppdrag brukar då räknas som hobby- eller tjänsteinkomster. Därför brukar man säga att det räknas som näringsverksamhet om följande kriterier är uppfyllda:

  • Självständighet
  • Vinstsyfte
  • Varaktighet

Hur redovisar man sin hobbyverksamhet?

Varför man särskiljer en hobby från näringsverksamhet är för att inkomsterna från dessa beskattas olika. En verksamhet kan beskattas på tre olika sätt, som näringsverksamhet, kapital eller tjänst. Beroende på vilket sätt verksamheten beskattas, så behandlas underskott olika och beräkningen av sociala avgifter blir också annorlunda.

Näringsverksamhet eller kapital

Om man uppfyller kriterierna för näringsverksamhet beskattas man såklart som näringsverksamhet vilket sker enligt de vanliga reglerna för företag. Kapital som inkomstslag används när man gjort enstaka försäljningar av till exempel en tavla eller frimärkssamling. Inkomster av dessa slag upp till 50 000 kr anses dock vara skattefria. Det eventuella beloppet över 50 000 kr måste dock beskattas.

Tjänst

Uppfyller man inte kraven för näringsverksamhet eller kapital utan hamnar i definitionen av en hobby, så ska överskottet beskattas som tjänst. Inom inkomstslaget tjänst skiljer man också på hobbyverksamhet och annan inkomst från tjänst. För hobbyverksamhet betalas de sociala avgifterna i form av så kallad egenavgift. Egenavgifterna fylls i på blankett T1 i deklarationen under ’inkomst av tjänst i vissa fall’ och är avdragsgilla.

Överskott deklareras i övrigt i inkomstdeklarationen på blankett T2. Om du har underskott i din verksamhet behöver du inte deklarera det. Men oavsett om du har överskott eller underskott så är du anteckningsskyldig, vilket innebär att du är skyldig till att spara anteckningar, kvitton och räkningar med mera. Anledningen är att det ska vara möjligt att göra en kontroll av deklarationen. Dessa handlingar ska sparas i minst sex år efter inkomståret. Anledningen till varför du måste spara dessa handlingar även fast du fått underskott och därför inte deklarerar är för att vid ett senare tillfälle kunna visa att du har rätt att göra avdrag för underskott under kommande år.

Eventuellt underskott i en hobbyverksamhet får nämligen inte dras av mot någon annan inkomst. Däremot så får du spara underskottet och dra av det mot eventuellt överskott de kommande fem åren. Detta gäller endast underskott och överskott som kommer från samma hobbyverksamhet.

Inkomstberäkning för hobbyverksamhet

Resultatet från ens hobbyverksamhet beräknas separat från andra typer av inkomster. Har du flera olika hobbyverksamheter så beräknas även dessa separat från varandra. Du får alltså inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra former av tjänsteinkomster eller inkomster från andra hobbyverksamheten som du bedriver. Vidare är det kontantprincipen som gäller för hobbyverksamheter, vilket innebär att det är årets kontakta inkomster och utgifter som räknas med i deklarationen.

Undantag för bär- och svampplockning

Alla inkomster från hobbyverksamhet är skattepliktiga. Dock så finns det ett undantag för inkomst från försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som inte överstiger 12 500 kr under ett inkomstår. Detta gäller såvida aktiviteten klassas om hobby och inte är kopplad till någon form av näringsverksamhet eller anställning. Om man till exempel är anlitad av någon att plocka bär så gäller det inte.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.