Att vara entreprenör är en livsstil. Men vad är det egentligen som gör en entreprenör till en entreprenör? Är det något genetiskt som bubblar i ådrorna, eller kan man tillägna hela förtjänsten åt miljön som man växer upp i och den kultur som påverkar ens attityder sedans barnsben?

Kanske är det de indirekta genetiska egenskaperna som man ärver ifrån sina förfäder som skapar förutsättningar för entreprenörskap. För bryter man ned själva ordet entreprenörskap så får man ett antal olika individuella egenskaper som bör finnas för att en person skall vara benägen att bli en entreprenör.

Entreprenörskap – vad är det?

Men vad är då egentligen entreprenörskap? Nationalencyklopedin definierar entreprenörskap som ”en entreprenörs aktiviteter och verksamhetsförhållanden”. Ganska intetsägande. Wikipedia har en något mer utförlig beskrivning av begreppet där man beskriver entreprenörskap som "förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter". En entreprenör är alltså en person som hittar nya infallsvinklar och som besitter egenskaper som främjar skapandet och utvecklandet av nya affärsverksamheter.

Om man fokuserar på individuella egenskaper så behöver en entreprenör nyfikenhet, envishet och visionärt tänkande. Drivkraft är också en egenskap som en entreprenör får svårt att klara sig utan. Har personen inte uthålligheten att genomföra sina idéer och förmågan att ta de motgångar som alldeles säkert kommer att dyka upp så är sannolikheten för att idéerna kommer att få se dagens ljus försvinnande små, hur bra de än må vara.

Samma sak gäller kreativitet. En entreprenör måste vara mentalt flexibel och beredd på att leta upp nya stigar för varje steg han tar, trots att terrängen är snårig och svårframkomlig. Han måste vara beredd på att tänka annorlunda för att kunna nå sina mål, för gör han inte det så är han ingen entreprenör utan blott en efterföljare som går i tidigare kreatörers fotspår.

Medfött eller inlärt?

Men tillbaka till huvudfrågan; är det verkligen bara miljön som man växer upp och vistas i som påverkar våra framgångar i skapandet av något nytt? Professor Scott Shane vid Case Western Reserve University menar att det absolut finns en genetisk faktor som gör att människor som har föräldrar med vissa egenskaper har större chans att bli entreprenörer än andra.

I ett experiment så studerade han flera hundra par av enäggstvillingar, som delar 100 % av generna, och jämförde dem med tvåäggstvillingar som bara delar 50 % av sina gener med varandra. Resultaten visade att enäggstvillingarna i högre grad än tvåäggstvillingarna delade tendenser till entreprenörskap. Av detta kunde man dra den slutsatsen att ungefär 30-40 % av tendensen var medfödd och inte inlärd.   

Miljömässiga faktorer viktigare än genetiska

Även om detta faktiskt bevisar arvets betydelse i en entreprenörs framgångar så är det ändå svårt att urskilja vad som orsakats av generna eftersom den ursprungliga talangen antagligen påverkade omgivningen att ge individen bästa möjliga förutsättningar för att kunna utveckla sin talang till något extraordinärt. Den genetiska biten interagerar med miljön som entreprenören växer upp i. För om personen inte hade varit en talang ifrån början så minskar också sannolikheten för att hon skall exponeras för de miljömässiga faktorer som utvecklar ett entreprenörskap.

Guider och tips hur du startar företag

Professor Shane menar att man inte skall stirra sig blind på det genetiska; det är något som man ändå inte kan göra något åt och även om oddsen är högre för att man skall bli en entreprenör om man har de rätta generna så är det ändå bara odds. De miljömässiga faktorerna är viktigare än de genetiska, varför man aldrig får stirra sig blind på något som kan tyckas förutbestämt men som i slutändan i allra högsta grad är påverkbart. Det är att dra förhastade slutsatser på fel grunder.

Du skapar din egen framtid

För de miljömässiga faktorerna är något som vi faktiskt kan påverka. I slutändan så bestämmer vi vår egen framtid, oavsett vilka förutsättningar som våra gener har givit oss. Det gäller bara att kämpa hårt och aldrig ge upp.

Notis: Baserad på artikeln ”Entrepreneurship: Is it In the Genes?”, skriven av Amy Reinink för entrepreneur.com

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.