I föränderliga tider behöver vi vara innovativa och nytänkande för att hänga med i utvecklingen. Men det är inte hela sanningen. I Great by Choice har Jim Collins och hans team studerat vilka företag som är i mästarklass, med en omsättning på över tio gånger mer, och jämfört dem med likvärdiga företag i samma bransch, vilka är utsatta för samma omständigheter. Det forskarteamet upptäckte är fascinerade.

Framgången handlade om pricksäkerhet snarare än innovation. Visst fanns det en innovationströskel, över vilken företagen behövde befinna sig för att överhuvudtaget vara på spelplanen. Men när företaget befann sig över tröskeln var mer innovation inte en nyckelfaktor. I vissa fall var till och med företagen i mästarklass mindre innovativa än jämförelseföretagen. 

Det som skiljde verksamheterna åt var bland annat hur företagen gjorde sina satsningar. Företagen i mästarklass använde sig av en teknik som forskningsteamet benämner för provskott. 

Istället för att satsa stora resurser på oprövade kort gjorde företagen i mästarklass mindre satsningar (kostar lite, låg risk och begränsad distraktion för företaget som helhet). Provskotten gjorde att de kunde utvärdera satsningen innan de gjorde den stora satsningen och skickade iväg en kanonkula. De slutade skjuta provskott som inte träffade målet och kalibrerade de som träffade för att säkerställa den ultimata träffen. Sedan koncentrerade de sina resurser på de som träffade. 

När företagen i mästarklass väl sköt iväg en kanonkula och gjorde en storsatsning, var denna kalibrerad och närmare fyra gånger mer träffsäker än för jämförelseföretagens kanonkulor.  Och det var därför som företagen i mästarklass blev just mästarföretag.

Vad betyder det här för dig?

När man tar del av sådana här resultat låter de rimliga, ja till och med självklara. Men när man fördjupar sig i dess innebörd, så upptäcker man att det vilar ett medvetet, lugnt och strategiskt mindset hos ledarna. Dessutom går tillvägagångssätten att använda i den egna verksamheten. 

Fortsätt till du lyckas

Skillnaden mellan företag i mästarklass och andra företag ligger inte i antalet idéer. Inte heller nödvändigtvis i kvalitén på idén. Inte ens de bästa lyckas på första försöket. Skillnaden ligger snarare i att företagen i mästarklass gör skillnad mellan en idé och det som verkligen fungerar. Företagen i mästarklass gör små satsningar, justerar, provar till de lyckas - innan de gör de stora satsningar.

Eftertänksamhet är strategiskt

Hur vet man om en satsning är liten eller stor, vem som ska arbeta med att ta fram den och vem som ska hålla verksamheten rullande? Jo, man tänker. Att ge sig tid att tänka, reflektera, utvärdera och förbättra är ytterst strategiskt. Eftertänksamhet är en framgångsfaktor.

Satsa inte för mycket på osäkra kort

Att skilja mellan en idé och det som fungerar är genialiskt på många sätt. Idéer får gärna komma i överflöd, men de ska inte vara alltför resurskrävande. Som ledare vet du att en av nycklarna till framgång är att få medarbetarna med sig in i förändringsarbetet. Vilket peptalk tycker du känns mer medryckande på avdelningsmötet? 1. ”Den här satsningen har visat sig vara lyckosam! Vilka vill vara med?” Eller 2. ”Jag lovar, den här riktningen är helt rätt. Det finns inga andra alternativ som är lika bra. Det här är den enda vägen. Jag beklagar att den förra satsningen inte riktigt gav det vi hoppades på, men den här idén, den är något helt annorlunda. Den här gången kommer det att bli jättebra!”

Så prova gärna! Skjut lagom stora provskott. Kalibrera. Så när du väl satsar och skjuter din kanonkula riktar du den mot ett välbeprövat område. På detta sätt ökar du möjligheterna för framgång!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.