Startsida

Johan Ocklind

Growth Hacker på Frilans i Stockholm
Jag frilansar som Growth Hacker med flera års erfarenhet, mitt CV finns på min Linkedin-profil. En Growth Hacker har som mål är att maximera ett företags tillväxt. Man jobbar iterativt, datadrivet och över hela säljtratten.

"Ett bolag som säljer en abonnemangstjänst som sänker sin kundanskaffningskostnad med 25% och ökar sin månatliga lojalitet (Retention) med 5% lyckas växa sin omsättning tio gånger mer på två år."

Man uppnår resultat genom att ständigt testa nya idéer inom såväl marknadsföring som produktutveckling varpå man sedan lägger merparten av sina resurser på de lyckade idéerna. Exempelvis jobbar en Growth Hacker med att:

- Öka ett företags varumärkeskännedom, genom att t ex skapa innehåll som potentiella kunder är intresserade av
- Förbättra annonsering för att få in kunder till en lägre kostnad
- Få kunder att betala mer/stanna längre genom att förbättra kundupplevelsen, t ex genom att ändra paketering eller hur en app ser ut och fungerar
- Få kunder att värva sina vänner, genom att förstå vad som får en kund att värva vänner och sedan implementera system för detta
- Samla och utvärdera data kring experimenten för att se vad som fungerar

Detta är en grov sammanfattning av vad en Growth Hacker gör och som kanske kan utrönas behövs en bred kunskapsbas då en Growth Hacker gärna ska kunna allt från att installera analysverktyg och förstå mänsklig psykologi till att skriva annonstext och sätta upp landningssidor, etc.

FÖR TILLFÄLLET KAN JAG TA MIG AN ETT NYTT UPPDRAG, ANTINGEN PÅ DISTANS ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM. MEJLA VID INTRESSE!

Aktivitet

  • Senast aktiv: för 1 år sedan
  • Antal foruminlägg: 1 st
  • Antal artiklar: 3 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 4 st
  • Följer 0 st
  • Följs av 2 st
Badges