Startsida

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum sätter sedan 1994 fokus på att tillgängliggöra forskning så att beslutsfattare inom privat, offentlig och politisk verksamhet kan ta del av den senaste kunskapen. Inriktningen är policyrelevanta frågeställningar om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt där forskningen kan bidra till bättre och mer långsiktiga näringspolitiska beslut.
Entreprenörskapsforums forskningssatsningar syftar till att initiera, bedriva och kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning. Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord:
Forskning
– Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning
Nätverk
– Unikt nätverk av svenska och internationella forskare, beslutsfattare och praktiker
Debatt
– Länk mellan teori och praktik i samhällsdebatten

Aktivitet

  • Antal foruminlägg: 0 st
  • Antal artiklar: 1 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
  • Följer 0 st
  • Följs av 1 st
Badges

Följer

Följs av

Forumaktivitet

Det finns ingen forumaktivitet att visa.

Företagsprofil

Artiklar av Entreprenörskapsforum