0 st Följer 1 st Följs av

Entreprenörskapsforum

INFO
Entreprenörskapsforum sätter sedan 1994 fokus på att tillgängliggöra forskning så att beslutsfattare Mer..
Aktivitet
  • Antal foruminlägg: inga
  • Antal artiklar: 1 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Just testing.

Anglosaxiska länder utklassar EU i entreprenörskap

Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Entreprenörskapsforum sätter sedan 1994 fokus på att tillgängliggöra forskning så att beslutsfattare inom privat, offentlig och politisk verksamhet kan ta del av den senaste kunskapen. Inriktningen är policyrelevanta frågeställningar om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt där forskningen kan bidra till bättre och mer långsiktiga näringspolitiska beslut.
Entreprenörskapsforums forskningssatsningar syftar till att initiera, bedriva och kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning. Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord:
Forskning
– Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning
Nätverk
– Unikt nätverk av svenska och internationella forskare, beslutsfattare och praktiker
Debatt
– Länk mellan teori och praktik i samhällsdebatten
Aktivitet
  • Antal foruminlägg: inga
  • Antal artiklar: 1 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 0 st
Det finns för närvarande inget innehåll.