Skatteproblem eller andra juridiska problem?

3
[move]Din konsult i ekonomiska och juridiska frågor[/move]
Behov av någon som kan se över era skattefrågor?


Vi utreder dina skatteärenden, dina skatteproblem och ger dig råd och tips inom alla skatteslag - tjänster, kapital eller näringsverksamhet.

Kort om skatterätt - Den svenska skatterätten är bland de mest komplicerade i världen och dess lagstiftning befinner sig i en ständigt föränderlig och pågående process.

Skattefrågor är ofta svåröverskådliga och omfattande, men tillika en mycket viktig del av såväl den privata som den affärsjuridiska vardagen. Att själv kunna identifiera och förutse skattemässiga risker kan vara en svår och tidskrävande uppgift för företagare utan skatterättslig insikt.

Dessutom kan transaktioner som inte genomförts på ett skattemässigt korrekt sätt föranleda skattetillägg och straffavgifter.

I värsta fall kan transanktionen resultera i straffrättsliga åtgärder. Ingående kunskap av skattelagstiftning och skatteavdrag kan däremot medföra skattemässiga möjligheter och ekonomiska förtjänster.

Vi erbjuder även andra juridiska och ekonomiska tjänster!

Besök oss gärna på:
www.enjoyconsulting.se  alternativt
www.eclaw.se

Eller kontakta oss direkt på något av våra kontor

              0243-550724        [email protected]
              0571-509010        [email protected]

Mvh Henrik Broberg

Med vänliga hälsningar:
Enjoy consulting - Din konsult i ekonomiska och juridiska frågor!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.