Hur tänka kring prissättning?

1
Hej

Vi är ett litet företag som säljer vårdtjänster till externa aktörer (personal/lokal). Utöver detta så använder två delägare dessa vårdtjänster för egen verksamhet.

Kostnaderna kan grovt delas upp så här:
- lokalhyra
- fast personal
- övr icke-rörliga kostnader såsom telefon, ekonomiservice, städning, kontorsmtrl,
- fast medicinsk utrustning (leasing, service, reparation, inköp)
- allmänna vårdrelaterade förbrukningsmaterial som inte är direkt rörlig till volymen på verksamheten
- rörlig personalkostnad (dvs timpersonal som är direkt relaterad till volymen på verksamheten)
- kostnader för läkemedel och förbrukningsmaterial (direkt rörlig till volymen på verksamheten)

Anledningen att det sker en uthyrning är att det finns en viss överkapacitet när delägarna använder vårdtjänsten i den utsträckning som de vill, dvs lokalen står ibland tom och det finns utrymme för den fasta personalen att göra en del extra arbete. Uthyrningen utgör ca 25-30% av den totala verksamheten, och hittills har vi inte haft några undanträngningseffekter för delägarna.

Gällande prissättningen på uthyrningsttjänsten så är det ju självklart att räkna in de direkt ökade rörliga kostnaderna (dvs timpersonal, läkemedel/förbrukning). Men vi delägare är inte överens om huruvida man även ska räkna in även något av de fasta kostnaderna (lokalhyra, fast personal) och hur man ska se på de lite mer diffusa ”rörligt fasta” kostnader såsom t ex ökat slitage på fast utrustning, allmän förbrukning, ekonomitjänster mm. Hittills har vi inte räknat med detta. Gentemot den enda lokala konkurrenten ligger vi klart lägre i pris.

Ingen av oss är skolade i företagsekonomi, och skulle behöva lite råd hur man ska resonera här. Tacksam för input.

/Johan
1008
85
Hej, Prissättning är komplicerat. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, som du också är inne på själv. Jag är inte helt säker på vilken kund du avser med frågan. Är det bara priset till delägarna? Hur som helst finns det egentligen inget facit. Men generellt vill man inte förlora pengar och även tjäna så mycket som möjligt. Om det gäller priset till delägare så är det väl normalt att man kör ett väldigt förmånligt pris, och då kanske man bara räknar med den rörliga kostnaden. Men det är ju en förhadlingsfråga. Man får väl också vara uppmärksam på prisnivån så man inte riskerat att förmånsbeskattas ifall man blir granskad.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1
Hej Johan, Tack för ditt svar. Priset som vi ska sätta är till extern kund, inte till delägarna. Vi delägare delar på de fasta kostnaderna i lika stora delar, och står sedan själva för de rörliga kostnaderna beroende på hur mycket vi utnyttjar vår gemensamma resurs. Det vi inte har en samsyn kring är om delar av de fasta kostnaderna även ska belasta priset mot våra externa kunder eller om man enbart ska räkna de rörliga kostnaderna. Jag skrev i mitt inlägg att uthyrningen står för ca 25-30% av verksamheten men sanningen är nog att den är närmare 40% av vår totala verksamhet. Mvh! Johan
1008
85
Hej, Ok. Generellt skulle jag säga att prissättningen måste ta hänsyn till kostnad att producera, marknadspris och företagets profil. Det du frågar om är då den första punkten: kostnad att producera. Tar du inte med alla kostnadet i beräkningen så betyder det att du måste täcka en del via annan försäljning. Det kan ju vara ok i vissa fall eller under vissa perioder, men man bör oftast försöka få varje kundgrupp att ttäcka sina kostnader. I detta fall betalar ägarna för de externa kunderna. Men troligen gör ni väl en vinst på de externa? Och då bidrar de ju indirekt till att täcka de fasta kostnaderna. Om ni inte gör vinst på dem bör ni ju fråga er varför ni ens anstränger er. Är det för att ge personalen 100% tid så är det ju en anledning. Kan vara svårt att behålla personalen annars, eller dyrt om ni då ska betala deras lön för tid där de inte utför arbete. Sedan bör man ju räkna på hut konkurenterna prissätter. Är man mycket billigare så varför höjer man inte priset? Jag får för mig att ni startat företaget för att erbjuda ägarna en tjänst och resten kommer som bara utöver. För att det finns kapacitet. Stämmer det? Om det är så kan det vara relevant att främst titta på rörliga kostnaderna. Det går ju räkna på vinsten exklusiva externa kunderna och se vad som ger er mest.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.