Småföretagslandet Sverige

822
51
Bilden av Sverige som ett storföretagsland är djupt inpräntad hos många. Fast tittar man på hur Sveriges näringsliv faktiskt ser ut idag kunde inget vara mer fel. Faktum är att småföretagen dominerar, inte bara vad gäller antal företag.

99,4 procent är småföretag
Det finns ungefär 910 000 privata företag i Sverige. Endast 936 företag, eller 0,1 procent, av dessa klassificeras som storföretag. Det innebär att de resterande företagen är små eller medelstora företag. Av alla små och medelstora företag är det dessutom bara knappt 5 000 företag som klassificeras som medelstora företag. Faktum är att 99,4 procent av alla privata företag i Sverige är små, det vill säga, har mindre än 50 anställda. Sveriges företagarstruktur domineras alltså kraftigt av små företag.

De små företagen har fler anställda

Småföretagen är inte bara många till antalet, de är också stora arbetsgivare på arbetsmarknaden. Av alla anställda i den privata sektorn i Sverige jobbar nästan varannan, 46 procent, i ett företag med färre än 50 anställda. Lägger man till de medelstora företagen jobbar 6 av 10 av de anställda i den privata sektorn i ett litet eller medelstort företag. En majoritet av samtliga anställda inom privat sektor jobbar alltså i små eller medelstora företag.

Av alla anställda i den privata sektorn jobbar nästan varannan i ett företag med färre än 50 anställda.


Tittar man dessutom på utvecklingen under 2000-talet kan man se att andelen anställda i små och medelstora företag  trendmässigt ökar, om än svagt, samtidigt som de stora företagens andel minskar. Det tyder på att det är de små företagen som driver jobbskapandet framåt i Sverige och då pratar vi dessutom bara om de företag med anställda.

Majoriteten, ungefär 75 procent, av våra företag är faktiskt företag helt utan anställda. Skulle dessa företag bara anställa en enda medarbetare var skulle i teorin över en halv miljon nya jobb kunna skapas på svensk arbetsmarknad. Det finns med andra ord stora möjligheter för jobbtillväxt på den svenska arbetsmarknaden genom de små företagen.

Storföretag och småföretag lika viktiga för BNP
När man pratar om näringslivet pratar man inte bara om antal företag eller tillväxt av jobb. Minst lika viktigt är produktionen av varor och tjänster; det som vanligtvis brukar summeras i bruttonationalprodukten, BNP, och kallas ett lands ekonomiska tillväxt.

Även här är de små och medelstora företagen viktiga. De står nämligen för nästan 60 procent av näringslivets bidrag till Sveriges BNP. Det är dessutom de små företagen som utmärker sig. De företag som har mindre än 50 anställda står faktiskt för drygt 40 procent av näringslivets bidrag till Sveriges BNP. Det är ungefär lika mycket som de stora företagens bidrag till BNP.

Småföretagen störst inom tjänstesektorn
Delar man upp företagens bidrag till Sveriges BNP på varu- och tjänsteproduktion kan man se att de små och medelstora företagen främst utmärker sig inom tjänstesektorn. Här står dessa företag för nästan 70 procent av förädlingsvärdet. Lite förenklat uttryckt produceras alltså nästan 7 av 10 tjänster i Sverige av ett litet eller medelstort företag. Enbart de små företagen, de med färre än 50 anställda, står för hälften av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn.

Sammantaget kan man alltså konstatera att:

    [li]en majoritet av de privatanställda jobbar i ett litet eller medelstort företag,[/li]
    [li]antalet anställda ökar mer i små och medelstora företag än i storföretag,[/li]
    [li]mer än hälften av näringslivets bidrag till Sveriges BNP kommer från de små och medelstora företagen.[/li]


Detta betyder givetvis inte att storföretagen blivit oviktiga för svensk ekonomi, men väl att många säkert har anledning att nyansera sin bild av Sverige som ett utpräglat storföretagsland.

Not: stora företag definieras för statistik över antal företag som företag med 250 eller fler anställda. För statistik över antal anställda och förädlingsvärde definieras stora företag som företag med 200 eller fler anställda. Detta beror bland annat på sekretessregler kring statistiken. Statistiken baseras enbart på antal anställda i ett företag och tar inte hänsyn till om företagen är självständiga enheter. Statistik för små och medelstora företag kan därmed till exempel inkludera små företag som tillhör större koncerner.

Källa: ekonomifakta.se
2360
49
Tack Patrik för mycket viktig information, En del av detta så jag för någon dag sedan på TV men det kan inte nog poängteras hur viktig småföretagaren är. Själv kunde jag bevittna det när jag följde med min pappa(1952) till en kund som man haft sedan starten, idag ganska stor vid namn HM, på den tiden Hennes. M:et kommer från herrklädkjedan Mauritz som låg diagonalt med Åhlens i Stockholms City. Man kom sedan att bygga sitt huvudkontor, (5:e höghuset) där inredningsföretaget Gunnar Åbergs Kontorsmöbler AB  tidigare låg på ett ställe som heter Jenny Linds gård. Under årtionden hade jag dem som kund tills jag slutade för ca 25 år sedan. Detta var bara ett exempel av många av mina kunder som idag är enorma, så förakta inte enmansföretagare som SKV gör utan låt företagen blomma och ha en skattefri gräns på 120´.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
2360
49
Den skattefria gränsen borde idag vara minst 150´för småföretagare. Man borde höja uthyrningsgrad till 1 basbelopp vilket skulle gynna turismen i Sverige. Vilket är sedan bäst att ha en mångmiljadär i Sverige som betalar lite skatt men gör mycket nytta eller som i många fall ända sedan Björn Borgs tid ser till att flysverigenu vilket inte gynnar nationen särskilt mycket mer än att man slår sig för bröstet i tidningar och talar om svenska framgångar. Jag känner uppfinnare som det gått bra för, för egen maskin som gärna stannat här om läget vore annorlunda, De har sedan årtionden produktion och verksamhet utomlands. Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
2
Det är extrem svårt att ta sig igenom första åren som företagare men eftersom man ökar intäkterna så blir det inte så smärtsam med skatter även om man tycker att man borde hjälpa småföretagen till att kunna anställa fler. www.banderollexperten.com
2360
49
Även om skv blir sura om man redovisar att skulderna kommer att bli högre än intäckterna kan man inte neka till att få-skattsedel och momskonto. Äntligen kan man få betala in moms en gång om året istället för tidigare varannan månad och senare var 3:e månad. Det går långsamt här i Sverige. Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.