Hur mycket kostar en timanställd och vilken lön kan jag ge?

3
Jag sitter och räknar på hur mycket jag kan ge en timanställd i lön för att själv göra en rimlig vinst.

Som exempel tänker jag att jag själv debiterar en kund 1000:- för en viss tjänst, men jag låter min timanställda göra jobbet vilket hen får lön för.

Om jag räknar bort den utgående momsen på 25% så blir min inkomst 800:-. Om vi ponerar att jag vill göra 200:- i vinst så kommer alltså den timanställdes lön + arbetsgivargifter uppgå till 600:-

Bruttolön x 1,3142 (arbetsgivaravgift 31,42%) = 600
600/1,3142 = 456,5

456,5 (Bruttolönen) = Lön + 12% semesterersättning

456,5 / 1,12 = 407,5.

Semesterersättningen = 0,12 x 456,5 = 49:-

Den timanställdes lön (lön + semesterersättning) blir således 407,5 + 49 = 465:50

Den timanställde kommer ha annat arbete, så jag räknar med att dra 30% skatt från lönen.
Nettolönen för den timanställde blir alltså 0,7 x 456,5 = 319:50

Mitt företag för övrigt ej anslutet till någon arbetsgivarorganisation.

Tänker och räknar jag rätt? Har jag missat någon utgift jag måste ta med i beräkningen?
1470
246
Du har i princip räknat rätt, men du får lägga på semesterersättningen först, och beräkna arbetsgivaravgifter även på den. Möjligen får man också lägga på 6-7% för försäkringar. Däremot räknar du för lågt på vad du ska ha för vinst i firman. 50% behöver det vara, dvs 400 kr till firman. 800 kr är ju ca 1,5 timmars jobb, och om du har en anställd som har 170 kr/tim så blir det 170 x 1,5 x 1,12 x 1,3142=375. Du har alltså råd att ge lite mer i lön, typ 180 kr.
3
Tack Ingvar! [quote]Däremot räknar du för lågt på vad du ska ha för vinst i firman. 50% behöver det vara, dvs 400 kr till firman.[/quote] Vinstandelen är väl högst frivillig? Jag vill såklart inte gå back på att låta en timanställd göra jobbet istället för mig, men tänker samtidigt att en timanställd genom sitt jobb hjälper till att etablera och stärka mitt företag. Dessutom kan en timanställds jobb skapa merförsäljning av produkter där jag får 100% av vinsten. [quote]Möjligen får man också lägga på 6-7% för försäkringar.[/quote] Vad är det för försäkringar du tänker på? Jag har i dagsläget ingen försäkring, men har tänkt på att jag kanske borde skaffa en ansvarsförsäkring eller liknande utifall någon olycka inträffar när jag själv eller en timanställd arbetar.
1470
246
Vinstandelen är naturligtvis frivillig, men det finns vissa riktmärken som man helst ska sikta på för att få företaget långsiktigt uthålligt. Du kan t.ex i längden aldrig räkna med att du kan fakturera en kund lika många timmar som du betalar lön till den anställde. Det blir alltid dötider, resor etc som gör att den anställde vill ha betalat för t.ex 10 timmar, men du kan bara fakturera en kund 8 timmar, resten måste du ha marginaler i ditt företag till. Kunder kan vara missnöjda, och vill inte betala alls. eller bara en del. osv osv.. Därför måste man ha marginaler som stannar i firman. Det är nästan alltid den största utmaningen för en småföretagare, att få sån liten skillnad som möjligt mellan lönetimmarna och fakturerade betalda timmar till kund. Försäkringar blir ju antingen Fora, och då hamnar du runt 7% av lönen, eller nån annan form av ansvarsförsäkring som både täcker skador man orsakar kund, och ifall den anställde skadar sig.
3
Tack Ingvar, bilden börjar klarna nu :) [quote]Försäkringar blir ju antingen Fora, och då hamnar du runt 7% av lönen, eller nån annan form av ansvarsförsäkring[/quote] Hur får du detta till 7% av lönen? Jag kollade just på Trygghansa där en ansvarsförsäkring som täcker olycksfall kostar 309:- per månad.
1470
246
Som jag sa *om du väljer Fora* så hamnar du på runt 7 %. Då är ju den största delen pensioner och liknande plus några mindre poster av olika arbetsmarknadsförsäkringar. Det är alltså ett helt paket.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.