Omvandla Enskild Firma till AB? Bra eller Dålid idé?

12
1
Jag har sedan 3 år tillbaks enskild firma med en årsförsäljning på ca. 500 000 (brutto exkl.momsavdrag).
Jag har funderinr på att göra om det till ett aktiebolag och vill gärna ha åsikter om det är bra eller ej, nackdelar vs. fördelar. Jag låter en revisor sköta bokföringen i dagsläget då jag saknar kunskaperna.

Så frågan är om man ska behålla det som enskild firma eller omvandla till ab och varför?
1009
211
Hej, Om du har en revisor som sköter din bokföring så borde du väl prata igenom dina tankar med honom/henne först. Revisorn känner väl till din historia, verksamhet och framtidsutsikter bäst och bör kunna ge dig bättre råd än allmänna råd i ett forum. Annars får du gärna berätta mer om vad du gör och har för planer, hur ekonomin ser ut etc. Skicka pm om du hellre vill det. Mvh Johan www.bocekonomi.se
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1479
250
Med 500 000 i omsättning så är det väl inte så väldigt stor vits med ett AB. Jag vet en kille som betydligt mer i sin enskilda firma, men när vi satte oss och diskuterade det hela så kom vi fram till att han lika väl kunde köra på. Har du låga risker och inte riskerar hus och hem med din firma, så funkar den enskilda bra. Skattereglerna är ju numera utjämnade, så det är inga dramatiska skillnader. Lön + arbetsgivaravgifter är ju faktiskt dyrare i ett AB än vad dina egenavgifter är nu. Revisor behöver du ju ingen i ett så litet AB, så kostnaden för revision slipper du ju. Däremot har jag hört en del som fått chockhöjda taxor för bokföringen när dom gått över från EF till AB. Jag förstår dock inte varför.
18
Man brukar att säga att den skattemässiga fördelen av att starta aktiebolag istället för att fortsätta driva enskild firma, är när du når inkomster över brytpunkten. Det blir mer resultatet i den enskilda firman du ska se över, än omsättningen. Men har du låga kostnader, så är det möjligt att når upp över till brytpunkten med din omsättning. Under år 2013 låg brytpunkten på 426 300 kronor. Nu under år 2014 är den satt till 433 800 kronor. Når din inkomst över dessa nivåer kan det bli fördelaktigt att kunna ta ut lågbeskattad utdelning, som komplement till löneuttaget. Förövrigt kan det kanske för en del vara mer "status", än nytta med ett aktiebolag. Numera behöver annars inte många använda sig av en auktoriserad revisor, utan det går lika bra med auktoriserad redovisningskonsult, som är billigare i drift :) Vänlig hälsning Charlotta www.somhemma.biz
1479
250
Det går väl för övrigt bra med vilken redovisningskonsult som helst, eller sköta det själv, om man så vill. :)
18
Javisst och en hårfrisörska kan säkert bygga om sitt kök själv om hon har den tiden utanför att klippa hår, även om sannolikheten att det blir lika exemplariskt utfört, som med en utbildad snickare, blir klart lägre. Men vem behöver snickare när det finns hårfrisörskor? :) Sedan skulle hon även kunna sitta på ideell basis och sälja ut sina byggtjänster gratis, bara för skojs skull. Ofta anlitar företag någon för den löpande redovisningen, för deras huvudsakliga verksamhet är något helt annat. Det händer även ganska ofta att det blir merarbete, när någon gjort fel långt tillbaka för det gjorts hastigt utanför det egna arbetet, så i de fallen blir kostnaden högre när någon annan får rätta den förstas bokföring, vilket kan vara ett bra skäl för att lämna över den delen för vissa. Vänlig hälsning Charlotta
1479
250
Ja, jag har t.ex suttit och rättat bokföring gjord av de stora flotta byråerna, som var så undermåligt utförd så det överhuvudtaget inte gick att bygga en årsredovisning på det. Väljer man att tex köra ett helt års bokföring utan att begära in ett enda kontoutdrag från banken, och för det debiterar 945 kr/tim, så kan jag tyvärr inte vara så imponerad av auktorisationen.
18
Någons auktorisation behöver nödvändigtvis inte tillhöra någon från ett stort bolag, utan kan vara en småföretagare, som vilken annan som helst. Jag har nyligen anmärkt på ett påstått gjort bokslut från ett stort globalt bolag, men skillnaden där är att det inte är ägarna, utan anställda, som inte behöver lägga manken till på samma sätt. I det sista fallet hade de tagit betalt för ett bokslut, som varken var avstämt eller upprättat. En SRF - Auktorisation kräver t ex några års erfarenhet, högre utbildning, att man driver en seriös verksamhet samt 60 poäng vidareutbildning under tre års tid löpande inom skatt, juridik och övrigt som t.ex. organisation, ledarskap och liknande. Den kostar en del pengar, vilket är ganska fel, för just alla mindre företag som ska betala lika mycket som de stora bolagen. Samtidigt kan det vara märkligt att ta för lågt pris med tanke på att det knappt blir kvar något efter alla skatter, om man tillhör dem som arbetar vitt.
1479
250
Nej jag tycker det är trist att det i många fall slarvas så mycket hos de riktigt stora. Blir det en revision sen så är det ju ändå företagaren som står där och får ta ansvaret. Fakturorna är ofta rätt torftiga.. t.ex * bokslut, 60 000* Inget om timmar eller vad som är uträttat. Sen är det inte lätt att komma in efter och börja ställa krav. * Va,? Kontoutdrag?? det har dom aaaldrig frågat efter förut*. Men det är ju bra för de mindre byråerna, som förhoppningsvis får mer jobb så småningom :)
1009
211
Ja, det är intressanta frågor det där (i alla fall för en redovisningsekonom). En auktorisation visar att redovisningskonsulten nått upp till en viss grundnivå. Det är väl en sorts trygghet för kunden. Tyvärr är det väl som med alla andra yrken så att någon kan ha en dålig dag, ett dåligt år eller av någon annan anledning göra ett dåligt arbete som drabbar kunden (även om man kanske märker det flera år senare eller kanske aldrig). Man måste väl tillägga att det finns många redovisningskonsulter som inte är auktoriserade men ändå är riktigt bra på sina jobb. Intressant liknelse med frisören som bygger om också. Jag förstår att man kan vilja hålla kostnaderna nere, men är det värt riskerna när man inte vet hur man gör fullt ut? Ofta går det väl bra med den goda viljan och lite frågande, men ibland kan det gå illa. I bokföringsfallet kan det ju till och med sluta i fängelse. Och med det i tanke, vad tycker ni om bankernas bokföringsprogram speedledger? Deras ide verkar bygga på "du behöver inte kunna något utan bara klicka". Mvh Johan
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1479
250
Jag brukar alltid säga till kunder eller andra som frågar om olika sorts bokföringsprogram, att dom måste tycka bokföringen är rolig, annars spelar det ingen roll hur fancy och lättskött program dom skaffar. Det kommer ändå att bli liggande. Jag är inte riktigt förtjust i bankernas reklam om deras bokföringslösningar eftersom jag tycker dom får det att verka överdrivet enkelt. I vissa fall kan det säkert vara det, men det dyker alltid upp situationer när automatiseringar och annat inte fungerar, utan grundkunskaperna måste finnas. Man måste ju kunna göra en rimlighetsbedömning om saker verkar hänga ihop. Jag vet en på ett forum som skrev idel lovord om speedledger när dom drog igång.. *hurra, jag lägger bara 10 min i månaden på bokföringen nu!!* Sen när det skulle bli bokslut så var motsvarande kommentar *gahh, får sitta i 3 dagar nu och skriva ut alla underlag från speedledger!* :) Jag tycker nog jag både hör om, och ser, ambitioner som börjar bra, men sen blir det liggande, och mins högst personliga uppfattning är att det gäller oftare om det är bankernas program eller nätbaserade varianter. Kanske beroende på en intensiv reklam om att bokningen nu blir så enkel.
18
[quote="ingvar48" post=49161]Nej jag tycker det är trist att det i många fall slarvas så mycket hos de riktigt stora. Blir det en revision sen så är det ju ändå företagaren som står där och får ta ansvaret. Fakturorna är ofta rätt torftiga.. t.ex * bokslut, 60 000* Inget om timmar eller vad som är uträttat. Sen är det inte lätt att komma in efter och börja ställa krav. * Va,? Kontoutdrag?? det har dom aaaldrig frågat efter förut*. Men det är ju bra för de mindre byråerna, som förhoppningsvis får mer jobb så småningom :)[/quote] I mitt fall hade företagaren själv ingen uppfattning/kontroll alls på siffror eller bokslut, så då blir det ganska lätt att missa att någon fakturerat för ett bokslut, som inte blivit utfört. Har fått kunder tidigare, som haft stora revisionsbolag, även om alla större bolag är långt från dåliga, så tar de oftast mer betalt.
18
[quote="BoC Ekonomi" post=49164]Ja, det är intressanta frågor det där (i alla fall för en redovisningsekonom). En auktorisation visar att redovisningskonsulten nått upp till en viss grundnivå. Det är väl en sorts trygghet för kunden." Ja kunden kan anmäla ett anslutet SRF-företag till SRF om de är missnöjda som sedan måste utreda. Det görs även kontroller med vissa års mellanrum på alla anslutna företag. Själv fick jag för något år sedan ta ut fyra kundbolag med deras samtycke och redovisning för tre år tillbaka, som sedan SRF_kontrollanter granskade, så den höll hög kvalité. Det är inte så låga grundkrav utan kräver minst 3 eller, 5 års praktiskt erfarenhet med fullständigt ansvar för kunder när det gäller skatter, bokslut m.m http://www.srfkonsult.se/bli-medlem/varfor-vara-medlem-och-auktoriserad-redovisningskonsult/antagningskrav/ "Man måste väl tillägga att det finns många redovisningskonsulter som inte är auktoriserade men ändå är riktigt bra på sina jobb." Ja absolut! Jag har en släkting med redovisningsbyrå och anställda, som arbetat med redovisning sedan barnsben som inte är legitimt auktoriserad. "Intressant liknelse med frisören som bygger om också. Jag förstår att man kan vilja hålla kostnaderna nere, men är det värt riskerna när man inte vet hur man gör fullt ut? Ofta går det väl bra med den goda viljan och lite frågande, men ibland kan det gå illa. I bokföringsfallet kan det ju till och med sluta i fängelse." Ja det finns tidigare fall där företagare fått fängelsestraff, som inte haft löpande redovisning under året. Reglerna har dock mildrats numera från Bokföringsnämnden med nytt allmänt råd för räkenskapsår som träder i kraft från 1 januari 2013.(BFNAR 2013:2): *Kontanta in- och utbetalningar enligt tidigare, senast påföljande arbetsdag. Kan ske i te x kassajournal. Undantag certifierat kassaregister får senareläggas 50 dagar efter utgången av den månad affärshändelsen inträffade. * Affärshändelse som inträffade i januari får bokföras senast den 22 mars. * Uppgår den årliga omsättningen till högst 3 miljoner får bokföringen senareläggas till 50 dagar, efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Affärshändelser första kvartalet ska vara bokförda senast 20 maj, tänkt för företag som redovisar moms kvartalsvis. * Företag med nettoomsättning på högst en miljon och högst 50 verifikat som avser högst 250 händelser/räkenskapsår, får senarelägga bokföringen till 60 dagar, efter räkenskapsårets slut. Företag med kalenderår => affärshändelse i januari år 1 => bokföras senast första mars år 2. * Enskilda näringsidkare som inte handlar med andra EU-länder och uppfyller ovanstående omsättnings- och antals-krav får senarelägga bokföringen till den dag då inkomstdeklarationen ska lämnas. Obs! Behövs hjälp är det god idé att fråga valfri konsult i god tid före 2 maj 2014! "Och med det i tanke, vad tycker ni om bankernas bokföringsprogram speedledger? Deras ide verkar bygga på "du behöver inte kunna något utan bara klicka"." Bra liknelse! Jag har ett par kunder som använder denna, där jag får hjälpa med bokslut och taxering i slutet. Min uppfattning är att programmet är så automatiserat att det lätt blir fel, för när du gör något har det redan gjort automatiskt, samtidigt som det är låst för ändringar. Jag brukar exportera data till mitt program och upprätta bokslut och sedan föra tillbaka bokslut till Speedledger. Mvh Charlotta

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.