0 st Följer 0 st Följs av

Håkan Byström

Senior konsult, VD på i5 Productive Leadership AB i Linköping
INFO
Företagets långsiktiga uppdrag och vision bygger på övertygelsen att världens komplexitet och de stä Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Företagets långsiktiga uppdrag och vision bygger på övertygelsen att världens komplexitet och de ständiga och snabba förändringarna kan hanteras bättre med ett produktivt ledarskap. Nyckelorden i ett produktivt ledarskap är smidighet, snabbhet, förtroende och medkänsla. Tonvikten ligger på att ta bästa möjliga steg mot vision och mål genom lager av iterativa agila cykler, för att så effektivt som möjligt uppnå önskat resultat eller produkt.

Varje iterativ cykel innehåller stegen informera (observera) → idé (orientera) → investera (besluta) → implementera (agera). Varje iteration skapar insikter (feedback och lärande) som är avgörande för att ta nästa steg genom den iterativa cykeln. Agiliteten kommer från hur ledningen arbetar, hur ledarskapet utövas och utformningen av de verktyg som används. Hastigheten mot det önskade resultatet, och den iterativa cykeln, kommer från den situationsmedvetenhet som delas mellan alla intressenter. Förtroendet är det som gör detta möjligt, och med medkänsla har alla modet att göra det. Som helhet kallas detta för i5-cykeln.

Vårt uppdrag är att hjälpa företag och organisationer att bli mer produktiva när de skapar värde och nytta för andra. Det gör vi genom att sprida kunskap, erfarenhet och insikter om produktivt ledarskap. Vi tillhandahåller också verktyg och metoder för produktivt ledarskap.

Vår vision är att göra världen lite bättre genom att göra människor mer nöjda och glada, och därigenom göra organisationer mer framgångsrika. I detta inkluderar vi människor i team, kärnan i alla organisationer som anstränger sig för att skapa värde, och de människor som är klienter och kunder, de som tar emot värde eller drar nytta av det.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen