0 st Följer 0 st Följs av

Magne Handegard

Jobbar på eSystem i Sverige AB i Smedjebacken
INFO
Vi är ett mindre IT-företag i södra Dalarna med inriktning på skräddarsydda PC program och system i Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Vi är ett mindre IT-företag i södra Dalarna med inriktning på skräddarsydda PC program och system i webbmiljö.

Vi utvecklar mjukvara och e-tjänster för företag och myndigheter.

Då vi har mångårig erfarenhet av tunga fordons vikt- och dimensionsbestämmelser, transportdispenser och transportekonomi för fordon så är vår verksamhet till stor del inriktad på utveckling av datasystem anpassade för transportbranschen.

Vi har bland annat utvecklat ett Windowsbaserat dispensansöknings- och lastberäkningsprogram för specialtransporter (PC-Last för Windows) och programmet har använts i många år av de flesta transportörer som utför breda, långa och tunga dispenstransporter.

I samarbete med Gatukontoret i Malmö, där systemet varit i drift sedan hösten 2015, har vi utvecklat ett webbaserat ansöknings- och beslutssystem för kommuner (eDispens). I ansökningssystemet kan transportföretag och privatpersoner via internet ansöka om dispens för att få framföra breda, långa eller tunga transporter inom kommunen och i beslutssystemet utfärdar kommunen beslut, besvarar remisser från Trafikverket m.m.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen