0 st Följer 0 st Följs av

Katrin Gundersen

Bolagsjurist på KRG Consulting HB i Göteborg
INFO
Började tidigt arbeta inom shipping. Redan 1988 började jag på Transatlantic, som senare övergick ti Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Började tidigt arbeta inom shipping. Redan 1988 började jag på Transatlantic, som senare övergick till Transagency. Efter några år och avslutade juridikstudier, med specialitet inom skadestånd och transporträtt, flyttade jag till Oslo och arbetade på Wilhelmsen Lines. Väl tillbaka i Göteborgs påbörjade jag mitt arbete på Göteborgs Hamn. Jag arbetade som Risk Manager vilket i huvudsak var inom områdena risk- och krishantering, skadehantering, riskanalyser, säkerhet och försäkring. Var ansvarig för CSI implementationen i containerterminalen tillsammans med US Customs. Ansvarade även för implementeringen av ISPS, otroligt roligt och spännande.

Har genom åren skapat värdefulla kontakter och erfarenheter inom mitt gebit. Under min tid som Risk Manager på Göteborgs Hamn hade jag i min chefsroll personalansvar över tre medarbetare samt väktarbolaget.

2013 förändrades förutsättningarna på Göteborgs Hamn då de via konsessionsavtal lade ut delar av sin operativa verksamhet vilket resulterade i att behovet av funktionen risk management inte längre var lika stort.
Ansvarade innan min flytt till Försäkrings AB Göta Lejon även för intern styrning och kontroll samt Göteborgs Stads självdeklarationer i rollen som Kvalitetschef utöver mitt engagemang som Risk Manager.

På Försäkrings AB Göta Lejon har jag arbetat inom varierande funktioner då verksamheten endast består av 13 anställda. Mitt uppdrag omfattar ansvar över samtliga outsourcade kontrollfunktioner, aktuarie-, riskkontroll-, regelefterlevnad- samt internrevisionsfunktion. Detta innebär uppföljning och ansvar för avtal och upphandling av funktionerna.
Ansvarar även för ledningsprövning av styrelse och medarbetare till Finansinspektionen. Min roll idag är bolagsjurist och ansvar för styrelsens arbete och handlingar samt utbildning av ledamöter, utvärdera intressekonflikter och styrelsens kompetens.

I mina roller har jag arbetat med allt från inom juridik, ledning, styrning och kontroll, vilket har lärt mig att se sambanden mellan tendenser och aktiviteter som driver affären framåt samtidigt som lagstiftning efterföljs. Inom mitt ansvar ingår avtalsgranskning och rättspro cesser. Ansvarar numera även för styrelseprocessen i bolaget, vilket innebär att jag ansvarar för korrekta handlingar och har uppdrag som styrelsesekreterare.

Ansvarar även för utlämnande av allmänna handlingar samt sekretessprövningar samt ansvarig dataskyddskontakt, (GDPR).
Deltar även i flera nätverk inom Göteborgs Stad, bland annat bolagssekreterare- och juridiknätverk och avtalscontrollersnätverk samt hållbarhetsrådet.

Just nu är jag administrativ chef med ansvar för ekonomi, IT och administration. Ingår i ledningsgruppen och har personalansvar.

Som person är jag mycket drivande, strategisk, analytisk, nyfiken, effektiv och har lätt för att bygga relationer. Min omgivning beskriver mig som en ärlig person med starka ledaregenskaper och rak och tydlig i min kommunikation med lätt för skratt.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen