0 st Följer 0 st Följs av

CG MÅNSSON

VD på CM DEVELOPMENT SVERIGE AB i Malmö
INFO
Vi utvecklar individer och organisationer till att nå sin fulla potential genom att frigöra verksamh Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Vi utvecklar individer och organisationer till att nå sin fulla potential genom att frigöra verksamhetens outnyttjade resurser

Vi har ett unikt UGL-koncept som följer kunder Före-Under-Efter, vilket innebär förberedelser inför kurs, själva UGL.veckan och uppföljningsdag i grupps ram.

Vi genomför kvalificerade, behovs anpassade utbildningar och utvecklingsprogram som riktar sig till individer, företag och organisationer

Utvecklings insatserna sker i nära samarbete med våra kunder, spänner över flera områden och innehåller perspektiven Före-Under-Efter
och vi arbetar alltid med behovsanalys, plan och uppföljande struktur.

Vår breda kompetens och erfarenhet gör att vi anlitas av många vilket leder till att vi har en mycket god referensbas
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen