0 st Följer 0 st Följs av

Amid

Grundare på Norden Assistans AB
INFO
Norden Assistans är ett rikstäckande assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt 9 § 2 la Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Norden Assistans är ett rikstäckande assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i hela Sverige. Vi har uppfyllt dem högt ställda kraven och fått ett tillstånd utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg år 2019.

Vår strategi och mål är att arbeta utifrån ett arbetssätt som är långsiktigt hållbart. Det gör vi genom att vara samstämmig med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Verksamheten på Norden Assistans ska bygga ett förhållningssätt i enlighet med evidensbaserad praktik. Det innebär att insatserna ska utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap, medarbetarnas erfarenhet och den enskildes önskemål och erfarenhet.

Vår vision
“Allt arbete som utförs skall vara av god kvalitet och ska alltid genomsyras av organisationens värdegrund”
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen