0 st Följer 0 st Följs av

Lena Henriksson

Konsult inom utvärderings- och analystjänster på Henriksson Analys AB i Östersund
INFO
Henriksson Analys erbjuder individer, grupper och organisationer kunskapsunderlag
i form av utvärde Mer..
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st
Dina Artiklar
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Det finns för närvarande inget innehåll.
Information
Henriksson Analys erbjuder individer, grupper och organisationer kunskapsunderlag
i form av utvärdering till effektivare resursanvändning och förändrade arbetssätt.

Stöttar mindre och medelstora företag vid ansökningar för EU-medel.

Stöttar förvaltningar till en fungerande verksamhet genom att avlasta
medarbetare/chefer i deras ordinarie arbetsuppgifter.
Aktivitet
 • Antal foruminlägg: inga
 • Antal artiklar: 0 st
 • Antal forum-tack: 0 st
 • Antal gilla: 0 st

Affärer

 • Söker återförsäljare
 • Söker nya kunder och utför uppdrag
 • Säljer bara mot privatpersoner
 • Säljer bara mot företag
 • Söker samarbeten/affärspartners
 • Söker investeringsobjekt
 • Arbetar främst lokalt i/omkring hemorten
 • Arbetar endast inom Sverige
 • Arbetar endast inom EU
 • Arbetar i hela världen